REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.1.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj u vezi sa paušalnim fakturisanjem troškova vode od strane kompanija za vodosnabdevanje

U urađenoj analizi, Ombudsman primećuje da, iako je preciznost pravnog okvira nesporno, činjenično stanje pokazuje nepoštovanje primene navedenih zakona u praksi, ali i podzakonskih akata koji je sastavljen sa preciznošću od strane Regulatornog autoriteta za vodosnabdevanje, što predstavlja pretnju nepoštovanja ljudskih prava zaštićenih Ustavom. Ostaje zabrinjavajuća činjenica da paušalno fakturisanje vode, tamo gde postoji metoda fakturisanja sa vodomerom kao i fakturisanje vode tamo gde ne postoji tehnička mogućnost za postavljanje vodomera, preti potrošaču pravnom nesigurnošću, ali i ugrožava celokupan rad zakonodavca u izradi okvira koji reguliše ovu oblast.

U izveštaju se ističe da član 1 Protokola 1 Evropske konvencije predstavlja kao "imovinu" sredstva kupca izražene u gotovini, stečena putem plate ili penzije. U tom smislu, Ombudsman smatra da svako mešanje u "imovini" potrošača koje nije u skladu sa zakonom predstavlja kršenje ovog prava i navodi da fakturisanje vode ne može da predstavlja kršenje ovog prava, ali isto će prozrokovati fakturisanja vode nesrazmerno. Šta više, u izveštaju se objašnjava da, uprkos činjenici da zakon predviđa fakturisanje vode paušalno u određenim slučajevima, naročito tamo gde ne postoje tehnički uslovi za instaliranje vodomera, ovo fakturisanje treba da se uradi srazmerno i pravičan način

Paušalno i nesrazmerno fakturisanje vode, osim što predstavlja mešanje u imovinska prava potrošača, predstavlja i nejednak tretman što je u suprotnosti sa članom 3. Ustava Republike Kosova, koji garantuje jednakost pred zakonom.

Navedeni Izveštaj preporučuje odgovornom autoritetu da se fakturisanje vode vrši na osnovu stvarne potrošnje shodno vodomeru potrošača i na osnovu stvarnih troškova. Paušalno određivanje cene tamo gde merenje vodomerom nije moguće, da se uradi u skladu sa važećim propisima, naročito u skladu sa Pravilnikom o minimalnim standardima usluga pružilaca usluga voda na Kosovu (R-03/U&K), član 38 (b). Takođe uzimajući u obzir licenciranje pružaoca usluga od strane Autoriteta, Izveštaj preporučuje redovno praćenje pružaoca usluga u vezi sa sprovođenjem podzakonskih akata usvojenih od strane samog Autoriteta vlasti. Bez obzira na to da je takva obaveza predviđena u pravilnicima Autoriteta, ono što je gore navedeno, govori u pravcu vršenja strogog nadzora kako bi se sprečilo dalje mešanje u zaštiti prava potrošača i ostvarivanje prava na imovinu.

Izveštaj sa preporukama u svom punom formatu, danas je prosleđen nadležnom organu, a isti je prosleđen medijima i objavljen na veb sajtu.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll