REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

04.9.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj u vezi sa netretiranjem osoba sa hroničnim psihijatrijskim poremećajima u skladu sa zakonskim procedurama

Ombudsman je prosledio Opštini Štrpce i Centru za socijalni rad (CSR) u ovoj opštini, kao i Osnovnom sudu u Đakovici i Uroševcu, Izveštaj sa preporukama u vezi sa netretiranjem osoba sa hroničnim psihijatrijskim poremećajima u skladu sa zakonskim procedurama

Ovaj izveštaj zasnovan je na članku dnevnog lista “Koha ditore” pod naslovom ”Mentalno bolesne osobe ugrožavaju građane i imovinu", od 11 aprila 2017 godine, gde predstavnik NVO ““Handicap Kosova”, ogranaka u Uroševcu, tvrdi da opštinske institucije i Centar za mentalno zdravlje (CMZ) ne tretiraju na adekvatan način osobe sa hroničnim psihijatrijskim poremećajima koji kao posledica, prema članku, predstavljaju potencijalni rizik za bezbednost i imovinu građana.

Izveštaj navodi prikupljene činjenice i važeće pravne instrumente primenjive na Kosovu, na osnovu kojih zaključuje da CMZ, CSR i sud nisu sarađivali u cilju adekvatnog tretiranja osoba sa hroničnim psihijatrijskim poremećajima, u skladu sa važećim zakonima.

Šta vise, Ombudsman zaključuje da u slučajevima koji se pominju, ne samo da se ne radi o poboljšanju kvaliteta života lica sa mentalnim poremećajima, već da je zbog neadekvatnog tretmana istih od strane relevantnih institucija, došlo do povećanja nezakonitih ponašanja i postupaka, koji su često rezultirali pogoršanim zdravstvenim stanjima ovih pacijenata, ali i ugrožavanjem bezbednosti i imovine građana.

Osim toga, Omudsman zaključuje da relevantne nadležne institucije nisu na nivou odgovornosti koja se zahteva od njih u preduzimanju pozitivnih obaveza za tretiranje osoba sa teškim mentalnim poremećajima, što bi rezultiralo obezbeđivanjem zaštite i sigurnosti od neogovornih radnji lica sa teškim poremećajima mentalnog zdravlja.
Na osnovu izvedenih konstatacija, Ombudsman preporučuje opštini Štrpce i Centru za socijalni rad da u saglasnosti sa pravnim nadležnostima preduzimaju hitne mere za tretiranje slučaja B.V. i ostalih eventualnih slučajeva ovakve prirode u okviru nadležnosti ovog centra.

Dok, Osnovnom sudu u Uroševcu preporučuje se da razmotri hitno predlog tužioca OTU P.949/15 od 7 avgusta 2015.godine, za Izricanje mere Obaveznog psihijatrijskog lečenja B.V.

Izveštaj sa preporukama u njegovom punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima. Isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO na linku: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Ex-officio_278-17_Izvestaj_sa_preporukama_u_vezi_netretiranjem_u_skladu_sa_zakonskim_procedurama,_osoba_sa_hroni%C4%8Dnim_psihijatrijskim_poreme%C4%87ajima_768978.pdf
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll