REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

13.6.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj u vezi sa fakturisanjem električne energije potrošene u četiri severne opštine Republike Kosovo

Ombudsman je objavio danas Izveštaj sa preporukama u vezi sa fakturisanjem koje se vrši građanima Republike Kosovo za električnu energiju potrošenu na severu zemlje. Istrage po službenoj dužnosti (Ex officio) pokrenute su od strane Ombudsmana na osnovu članka listu “Zëri”, od 7. aprila 2017. godine, pod naslovom: "KEDS fakturiše 8 miliona evra godišnje za električnu energiju koju troše srbi severnog dela."


Ovaj izveštaj ima tri glavna cilja: procenu da li je ova praksa fakturisanja zaista u skladu sa zakonskim propisima, koje citira RUE i Departman za energetiku; procenu da li ova praksa fakturisanja predstavlja kršenje ljudskih prava, odnosno prava na imovinu, prava ne biti diskriminisan i prava potrošača, kao i davanje specifičnih i konkretnih preporuka nadležnim institucijama u vezi sa postupcima koji treba da se preduzimaju za potpuno poštovanje zakona i ljudskih prava.

Nakon potvrde koje je Ombudsman primio od Regulatornog ureda za energetiku (RUE), da se energija potrošena na severu fakturiše građanima u drugim delovima zemlje, i nakon komunikacije sa Ministarstvom za ekonomski razvoj, odnosno Departmanom za energetiku i Ministarstvom trgovine i industrije, odnosno Departmanom za zaštitu potrošača, o navedenom pitanju, konstatovao je da jedno takvo delo je u suprotnosti sa zakonima na snazi koji regulišu sektor električne energije, kao i u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača. Isto tako, ovim postupcima takođe krše i ustavne odredbe i međunarodni standardi o ljudskim pravima, koji se odnose na pravo ne biti diskriminisan i pravo na imovinu.

Sledstveno Ombudsman je preporučio da:

(1) RUE hitno zaustavi protivzakonitu prakse fakturisanja električne energjie, koja je trošena na severu Republike Kosova, drugim potrošačima u ostalom delu zemlje;
(2) Vlada Republike Kosova u saradnji sa RUE i KEDS, da pronađu alternativu kako da se izbegavaju gubici na severu, tretirajući sve potrošače jednako u skladu sa ustavnim i zakonskim normama protiv diskriminacije;
(3) RUE u saglasnosti sa Zakonom Br. 05/L-084 o energetskom regulatoru da donese odluku kojom se usvaja sniženje tarife do te mere, kojom se omogućuje naknada potrošačima, koji su nepravedno fakturisani i nastavljaju da budu fakturisani za električnu energiju, potrošenu u četiri severne opštine.

Izveštaj sa preporukama, u njegovom punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima, i isti će se proslediti Vladi koja će se formirati iz zadnjih izbora. Takođe isti Izveštka je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO (link http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/915-2017,_Raport_me_rekomandime-i_skanuar_100136.pdf
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll