REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

26.10.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj u vezi sa dužinom sudskog postupka u Osnovnom sudu u Mitrovici

Ombudsman je prosledio Osnovnom sudu u Mitrovici Izveštaj sa preporukama u vezi sa dužinom sudskog postupka u predmetu C. br. 82/2013.

Izveštaj je zasnovan na pojedinačnoj žalbi u pravnoj stvari radnog odnosa, za nadoknadu ličnih primanja. Žalilac više od 14 godina čeka od sudova konačnu presudu suda o njegovom predmetu.

Na osnovu činjenica i dokaza podnosioca žalbe, kao i spisa predmeta kojim raspolaže Institucija Ombudmsna (IO), kao i na osnovu relevantnih instrumenata i pravne analize, Ombudsman je konstatovao da slučaj podnosioca žalbe od 2003. godine bez zaslužne presude od strane sudova, krši pravo na pravično suđenje, redovan proces u razumnom vremenskom roku utvrđen i zaštićen članom 31. Ustava Republike Kosovo i članom 6 Evropske konvencije o Ljudskim pravima (EKLJP).

Isto tako, kašnjenja u sudskim postupcima krše pravo na delotvoran pravni lek zaštićen članom 32, Ustava Republike Kosovo i članom 13, EKLJP; pravo na sudsku zaštitu prava koje je utvrđeno članom 54 Ustava Republike Kosovo.

pravo na hitno rešavanje sporova iz radnog odnosa, utvrđeno članom 475 Zakona o parničnom postupku.

Na osnovu ovih nalaza izvedeni nakon istrage navedenog predmeta, Ombudsman preporučuje Osnovnom sudu u Mitrovici da razmotri mogućnost preduzimanja radnji u vezi rešavanja predmeta C. br. 82/2013, obzirom da ovaj slučaj datira od 3. marta 2003. godine.

Navedeni Izveštaj sa preporukama u njegovom punom obliku, prosleđen je odgovarajućim vlastima, a takođe je prosleđen i medijima. Isti je objavljen na zvaničnom veb sajtu IO na linku:
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll