REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

05.9.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj u vezi prava na obrazovanje lica lišena slobode

Ombudsman je Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) i opštini Lipljana prosledio Izveštaj sa preporukama koji se odnosi na pravo na obrazovanje lica lišena slobode, odnosno zbog nepoštovanja zakonskog roka za početak nastavnog procesa u Korektivnom centru u Lipljanu.

Izveštaj je iniciran po službenoj dužnosti, nakon objave članka dnevnog lista “Koha ditore” pod naslovom „Ponovo ne uspeva početak nastave u Korektivnom centru u Lipljan“, od 29 septembra 2016. god. Svrha ovog izveštaja je da se skrene pažnja na kašnjenja i nedostatke u vezi sa organizovanjem nastavnog procesa u Korektivnom centru u Lipljanu (KCL) u funkciji ostvarivanja prava na obrazovanje maloletnika koji borave u tom centru.

Institucija Ombudsmana (IO), odnosno službenici NMST u okviru svog mandata za vršenje inspekcije mesta na kojima se drže lica lišene slobode (u skladu sa Opcionim Protokolom Konvencije protiv torture (OPCAT) posetili su KCL i zaključili da je proces nastave za maloletnike u kontinuitetu počeo sa zakašnjenjem i problem predstavlja nedostatak izdavanja svedočanstva i diploma za maloletnike – učenike u KCL.

Kašnjenja na početku nastavnog procesa i uskraćivanje prava na pohađanje nastave i završetka školovanja nakon odlaska iz KCL su u suprotnosti sa Ustavom (član 47. stav 2.), EKLJP ( član 2. Protokola br. 1) i standardima koje je postavio ESLJP, itd.

Nedostatak koordinacije između nadležnih institucija dovela je do neuspeha ispunjavanja zakonskih obaveza vezanim za proces obrazovanja maloletnika koji borave u KCL, konstatuje dalje Ombudsman u navedenom izveštaju. MONT nije uspeo da pravovremeno izvrši zakonske obaveze u vezi sa pokretanjem i napretkom procesa obrazovanja za maloletnike u KCL. Posebno u vezi sa izdavanjem podzakonskih akata za ovu svrhu, jasnom definicijom nadležnosti u odnosu na ODO u Lipljanu, dovoljnim budžetom, i blagovremenim obezbeđivanjem dovoljnog broja nastavnika.

Kao zaključak, Ombudsman smatra da je neophodno da MONT i druge nadležne institucije preduzmu sve blagovremene radnje, u skladu sa zakonskim i ustavnim obavezama, kako se ove prakse u budućnosti ne bi ponovile.

Zbog toga, Ombudsman preporučuje MONT-u da se na osnovu ustavnih i zakonskih nadležnosti preduzimaju neophodne mere za donošenje podzakonskih akta koji se određuju zakonom u vezi sa organizovanjem nastave za lica lišena slobode, uključujući i maloletnike koji borave u KCL-u, navodeći njihove potrebe. U tom kontekstu neophodno je i izmeniti i stav 1, člana 4, Administrativnog uputstva br. 16/2011, od 30.12.2011. godine, kako bi se pronašlo rešenje u slučaju zahteva za promene profila za učenike KCL i van rokova koji su trenutno određeni u ovom uputstvu. Takođe, podzakonskim aktima treba jasno navoditi odgovornosti koje pripadaju MONT-u i opštinama, u ovom slučaju opštini Lipljan za odvijanje nastave u KCL. Dalje, pravovremeno i u skladu sa potrebama, MONT u saradnji sa opštinom Lipljan i nadležnim ministarstvima treba da odvoji budžet za organizovanje nastavnog procesa i angažovanje nastavnika u KCL, odnosno i u drugim korektivnim centrima.

A opštini Lipljan, Ombudsman preporučuje da bez daljeg odlaganja preduzima sve neophodne radnje da maloletnici dobiju školsku dokumentaciju prilikom otpusta iz KCL, na osnovu Odluke ministra MONT-a br. 294/01B od 22. oktobra 2012. godine, u saradnji sa MONT-om,

Izveštaj sa preporukama u njegovom punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima. Isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO na linku: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/Shqip_Raport_me_Rekomandime_rasti__575-2016_807462.pdf
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll