REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.6.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj u vezi ne sprovođenja ugovora o radu, i konačne odluke u upravnom postupku

Ombudsman je prosledio nadležnim organima Izveštaj sa preporukama u vezi sa sprovođenjem ugovora o radu i konačne odluke u upravnom postupku od strane Direkcije za obrazovanje Opštine Štimlje, isti je dostavljen juče Opštini Štimlje, sa ciljem da se skreće pažnja u vezi potrebe preduzimanja odgovarajućih radnji za sprovođenje zakona.

U ovom Izveštaju, koji je zasnovan na pojedinačnu žalbu, Ombudsman zaključuje da je žalilja iskoristila upravne pravne lekove, ali i pored utvrđenih povreda od strane Sektora Inspekcije za obrazovanje, ona još uvek nije u bila u stanju da ponovo ostvari svoje pravo da sprovede svoj ugovor o radu zbog ne izvršenja konačne odluke u upravnom postupku od strane ODO u Štimlju

Ombudsman podseća da je ustavna obaveza države da žaliocima garantuje delotvoran pravni lek, što se nije dogodilo u konkretnom slučaju, u suprotnosti zakonskih odredaba i Ustava, kao i kršeći na ovaj način jednakost pred zakonom i zagarantovano pravo na rad. Prema tome, Ombudsman smatra da opštinske vlasti nisu uspele u sprovođenju konačne odluke u upravnom postupku kršeći u ovom slučaju pravnu sigurnost i vladavinu prava.
Ombudsman je preporučio Opštini Štimlja da sprovede bez daljeg kašnjenja ugovor o radu na neodređeno vreme br. 05/308, od 26.01.2016.godine, po kome navedena žalilja je nastavnica predmeta iz fizike sa 20 nastavnih časova nedeljno, i da ponovo vrati ostvareno pravo nastavnice, shodno konačne odluke u upravnom postupku, generalnog sekretara Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Br. 2-1086, od 2.24.2017. godine.

Izveštaj sa preporukama u njegovom punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima. Isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO (link:
http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/SERBISHT_Kumrije_Salihaj_A.nr.11-2017,_Raport_me_rekomandime_DKA_n%C3%AB_Shtime_807410.pdf )
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll