REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

19.10.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj sa preporukama u vezi sa ukidanjem određenih nadležnosti Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine

Ombudsman je objavio Izveštaj sa preporukama u vezi sa ukidanjem određenih nadležnosti Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, prema Zakonu br. 05/L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine i obratio se premijeru zahtevom za ukidanje odluke br. 06/149, od 17. jula 2017. god.

Ombudsman je danas prosledio odgovornim vlastima i objavio Izveštaj sa preporukama Ex officio, br. 551/2017, u vezi sa ukidanjem određenih nadležnosti Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine prema Zakonu br. 05/L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine.

Istovremeno, Ombudsman je tražio od Vlade Kosova, obustavu primene Odluke br. 06/149, od 17. jula 2017. godine, izdate od strane Vlade Republike Kosovo, kojom je usvojeno Administrativno uputstvo br. 07/2017 o procedurama, uslovima i kriterijumima u vezi sa završetkom upravljanja imovinom koja je pod upravom i imovinom obuhvaćenom programom zakupa Kosovske agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine.

Izveštaj je zasnovan na analizi odredaba Zakona br. 05/L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI) koja predviđaju ukidanje dve važne nadležnosti ove Agencije, kao prvo, da nakon 18 meseci od stupanja na snagu ovog Zakona, Agencija neće nastaviti više sa upravljanjem imovina pod njenom nadležnošću, i kao drugo, za svaki slučaj kada KAUVI izvrši dva iseljavanja uzurpatora jedne iste imovine, Zakon o KAUVI predviđa da će se odgovornost za bilo koje drugo iseljavanje u vezi sa tom imovinom preneti na samog vlasnika, u okviru redovnog sistema privatnog izvršenja


Cilj izveštaja je da se proceni da li ukidanje ove dve nadležnosti KAUVI-a predstavlja kršenje prava vlasnika prema Ustavu i evropskim i međunarodnim standardima ljudskih prava, kao i da se nadležnim organima daju konkretne i specifične preporuke o narednim koracima koji se trebaju preduzeti za potpuno poštovanje ljudskih prava.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll