REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

14.9.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj sa preporukama u vezi prava na život i pozitivnim obavezama za efikasne istrage

Ombudsman je danas prosledio
Državnom tužilaštvu i Ministarstvu zdravlja Izveštaj sa preporukama u vezi prava na život i pozitivnim obavezama za efikasne istrage.

Izveštaj se odnosi na osnovno pravo na život, garantovano Ustavom i međunarodnim instrumentima ugrađenim u okviru istog i iniciran nakon primljene žalbe protiv Univerzitetske bolničke i kliničke službe Kosova (UBKSK), Ministarstva zdravlja (MZ) i Osnovnog tužilaštva (OT) u Prištini, u vezi sa navodima za neodgovorno lekarsko tretiranje, zbog ne-utvrđivanja tačnog uzroka smrti putem forenzičke obdukcije, kao i zbog neefikasnih istraga u vezi sa slučajem njegove žene, kojoj je tokom tretiranja transfuzijom krvi komplikovano stanje i dana 24. januara 2016. godine, ista je preminula.

Na osnovu pravne analize, u skladu sa utvrđenim međunarodnim standardima, a posebno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (EKLJP), kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), Ombudsman zaključuje da je domaće zakonodavstvo u saglasnosti sa Ustavom i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava.

Međutim, činjenična situacija, uključujući i navedeni slučaj, skreće pažnju na povredu prava na život zbog postupanja medicinskog osoblja što podrazumeva objektivnu ili subjektivnu odgovornost, kao i neefikasnost istrage koju vodi tužilaštvo, što je uslov za potpunu primenu zaštite prava na život, na osnovu prakse ESLJP.

Ovim Izvještajem, Ombudsman preporučuje Osnovnom tužilaštvu u Prištini da u saglasnosti sa nadležnostima i ovlašćenjima koja proističu iz zakona, i u saradnji sa svim relevantnim agencijama, preduzima sve neophodne mere za odvijanje brzih i delotvornih istraživanja u slučaju podnosioca žalbe obelodanjujući sve okolnosti i uzroke smrti supruge žalioca. Štaviše da se proceni odgovornost, uključujući objektivnu i subjektivnu odgovornost što bi moglo da olakša pitanje nadoknade za stranku.

Dok Ministarstvu zdravlja, Ombudsman preporučuje da u saglasnosti sa nadležnostima i zakonskim ovlašćenjima obrazuje posebnu komisiju za procenu stanja, koja će nakon procene situacije na terenu izraditi protokol rada sa strogim pravilima za slučajeve davanja transfuzije krvi.

Izveštaj sa preporukama u njegovom punom obliku, prosleđen je danas odgovarajućim organima i isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom veb sajtu IO na linku: http://www.ombudspersonkosovo.org/repository/docs/SERB_765-2016_Nazim_Fazliu_raport_me_rekomandime-_Finale_914629.pdf
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll