REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

26.10.2015

Ombudsman je objavio Izveštaj sa preporukama o žalbi br. 201-2015 u vezi priznavanja i verifikacije statusa palih boraca, invalida OVK ili interniranih iz redova OVK

Dana 26. oktobra 2015.god. – Ombudsman Republike Kosova je danas objavio Izveštaj sa preporukama o žalbi br. 201/2015 u vezi priznavanja i verifikacije statusa palih boraca, invalida OVK ili interniranih iz redova OVK.


Ovaj izveštaj je sastavljen na osnovu podnete žalbe od strane g. Behram Krasniqi, član Komisije porodica palih boraca, protiv Vladine komisije za priznavanje i verifikaciju statusa palih boraca, invalida Oslobodilačke Vojske Kosova, ili interniranih iz redova Oslobodilačke Vojske Kosova (udaljem tekstu: Vladina komisija), zbog nepriznavanja statusa boraca palih u periodu od 1968-1990.godine.


Cilj ovog izvještaja je da se skrene pažnja Vladi Republike Kosovo, Ministarstvu rada i socijalne zaštite (MRSZ) i Vladinoj komisiji, u smislu člana 8, stava 2 Zakona br. 04/L-054, o statusu i pravima boraca, invalida, veterana, učesnika Oslobodilačke Vojske Kosova, civilnih žrtava i njihovih porodica.


Na osnovu člana 18, stav 1.7  Zakona o Ombudsmanu br. 05/L-019, Ombudsman je ovlašćen da: 1.7. “da preporuči donošenje novih zakona u Skupštini, izmene zakona koji su na snazi i donošenje ili izmene podzakonskih i upravnih akata od strane institucija Republike Kosovo.”


Ombudsman nije uspeo da obezbedi informacije o zvaničnom stavu Vladine Komisije o zahtevima porodica poginulih tokom različitih istorijskih perioda, zbog nedostatka saradnje od strane Vladine Komisije, uprkos činjenici da nedostatak saradnje organa, institucija ili organa koji vrše legitimnu vlast u Republici Kosovo, predstavlja povredu člana 132, stav 3. Ustava Republike Kosovo, i člana 25 Zakona br.05/L-019 o Ombudsmanu.


Ipak, na osnovu zakonodavstva na snazi, Ombudsman primećuje da član 8 Zakona br.04/L-054, utvrđuje pravo na penziju i beneficije za porodice palih boraca i nestalih iz OVK, dok stav 2. člana 8. posebno definiše da:


“Ova prava ostvaruju i sve porodice poginulih boraca, palih u raznim oblicima za slobodu zemlje u različitim istoričnim periodama.”


Ombudsman primećuje da po Zakonu br.04/L-054, članu 3 stav 1.6 Nacionalnim palim borcem se smatra učesnik OVK-a, koji je:


1.6.1. pao u borbi za slobodu zemlje od 1997-1999.godine;


1.6.2. bio ranjen u borbi za slobodu zemlje u periodu 1997-1999, i umro od zadobijenih rana u roku od tri (3) godine.


Ombudsman smatra da je član 8, stav 2 Zakona br.04/L-054 stvorio legitimna očekivanja kod porodica nacionalnih boraca palih u različitim istorijskim periodima, u vezi ostvarivanja njihovih prava. Neispunjavanje legitimnih očekivanja koje su nastale kod porodica nacionalnih palih boraca, od strane vlasti Republike Kosovo predstavlja kršenje njihovih prava utvrđenih zakonom.


Polazeći od principa primene zakonitosti, i u cilju poboljšanja i povećanja efikasnosti javne uprave, u skladu sa članom 135. stav 3. Ustava Republike Kosovo, kao i članom 18, stav 1.7 Zakona o Ombudsmanu, Ombudsman preporučuje:


Vlada Republike Kosovo daje mandat Vladinoj komisiji da priznaje i verifikuje status nacionalnog boraca, invalida Oslobodilačke Vojske Kosova, ili interniranog pripadnika Oslobodilačke Vojske Kosova, ili da osniva novu komisiju koja će razmotriti zahteve za priznavanje statusa nacionalnih boraca palih u različitim istorijskim periodima, u saglasnosti sa definicijom samog Zakona.


Ministarstvo rada i socijalne zaštite uz podršku Vlade Republike Kosovo, da preduzme inicijativu za izmenu i dopunu Zakona Br. 04/L-054, o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, kako bi definicije zakona bile u skladu sa sadržajem zakona.


Ovaj Izveštaj Ombudsmana sa preporukama, za Žalbu br. 201/2015, je poslat relevantnim institucijama: Vladi Republike Kosova, Ministarstvu rada i socijalne zaštite i Vladinoj komisiji za priznavanje i verifikaciju statusa palih boraca, invalida Oslobodilačke Vojske Kosova, ili interniranih iz redova Oslobodilačke Vojske Kosova i čeka odgovor na preporuke pokrenute u vezi slučaja, najkasnije 28. novembra 2015.god.


Kompletan izveštaj o ovom slučaju, kao što je dostavljen odgovarajućim institucijama, objavljuje se na zvaničnom sajtu IO (dostupan ovde) i dostavlja se takođe medijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll