REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.3.2017

Ombudsman je objavio Izveštaj o uslovljavanju opština plaćanjem poreza na imovinu prilikom registracije vozila

Ombudsman je danas objavio Izveštaj sa preporukama o uslovljavanju opština plaćanjem poreza na imovinu prilikom registracije vozila

Izveštaj je zasnovan na žalbama koje su primljene od strane Ombudsmana u vezi sa ovim uslovljavanjima, koja se primenjuju od strane svih opština na Kosovu, u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 07/2011 Ministarstva finansija (MF), od 13. jula, 2011. godine.

Ombudsman smatra da uslovljavanje opština, kojima su građani prinuđeni da plaćaju porez na imovinu, kako bi im se izdao dokaz o uplati opštinskih poreza, neophodne za registraciju vozila, nije zakonska metoda za prikupljanje poreza na imovinu. Ombudsman smatra da je uplata poreza na imovinu od vitalnog značaja za funkcionisanje opština, međutim metode putem kojih se zahteva da se isplate porezi moraju biti zakonske i proporcionalne u skladu sa zakonom.

Prema tome, Ombudsman je preporučio Ministarstvu lokalne samouprave (MLS) da promeni svoj zvanični stav, donoseći novi stav, konstatacijom da uslovljavanje za pružanje usluga građanima od strane opština, plaćanjem poreza na imovinu, nema pravnu osnovu i ista su u suprotnosti sa ljudskim pravima, i kao takva ne mogu se primeniti. Takođe, Ombudsman je preporučio MF izmenu odredbi Administrativnog uputstva br. 07/2011, koje se odnose na uslovljavanju građana plaćanjem poreza na imovinu.

Izveštaj sa preporukama, u njegovom punom obliku, prosleđen je odgovornim vlastima i isti je prosleđen i medijima i objavljen na zvaničnom ueb sajtu.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll