REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

21.12.2016

Ombudsman je objavio Izveštaj o poseti Popravnom centru za žene i maloletnike u Lipljanu

Ombudsman je prosledio nadležnim organima Izveštaj o poseti 7. i 19. oktobra 2016.godine Popravnom cenntru za žene i maloletnike u Lipljanu, koja je ostvarena od strane Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NMPT) Ombudsmana, u skladu sa članom 17 Zakon 05/L-019 o Ombudsmanu.

Popravni Centar u Lipljan za Žene i Maloletnike je polu-otvorena institucija, jedina u Republici Kosovo, gde su smeštena nekoliko kategorija zatvorenika, kao što su: maloletnici sa vaspitnim merama, maloletnici koji su kažnjeni i pritvoreni, žene koje su kažnjene i pritvorene maloletnice.

Izveštaj podseća da je od jula 2013 godine, odgovornost za zdravstvenu zaštitu u Popravnu službu prosleđena od Ministarstva Pravde Ministarstvu Zdravlja, i navodi da je Evropski Komitet za Sprečavanje Torture u izveštavaju o poseti na Kosovu u 2015. Godini, naglasio suštinski značaj lekarskih pregleda, posebno u slučajevima zatvorenika i novih pritvorenika koji su skorije primljeni, ne samo zbog identifikacije zaraznih bolesti i prevencije samoubistva, već i putem doprinosa koji se daje u smislu prevencije torture pomoću odgovarajućeg evidentiranja povreda .

NMST konstatuje da Popravni Centar i drugi centri u kojima se drže pritvorenici i zatvorenici, i dalje nisu u mogućnosti da obavljaju sistematske preglede za tuberkulozu i prenošlije štetne bolesti, kao što su: TBC, HBS, HCV i HIV, prema tome ohrabruje nadležne organe da preduzmu ozbiljne korake kako bi se primenile sveobuhvatne kontrole i u zdrvastvenim kartonima i registrima treba da se upišu detaljno svi podaci o uzrocima telesnih povreda i samopovređivanja, uključujući i slike zajedno sa datumom događaja.

Isto tako, NMST ohrabruje ne prisustvovanje bezbednosnih zvaničnika tokom pružanja zdravstvenih usluga, tako da se medicinske usluge pružaju van posmatranja i saslušanja od strane korektivne službenike kako vi se sačuvala poverljivost i odnos doktor-pacijent, osim u posebnim slučajevima.

Tokom posete, NMST je primetio da postoji napeta atmosfera između maloletnika i korektivne službenike i među maloletnicima i obavestio je direktora Popravnog centra u Lipljanu o tome, i tražio da bude obavešten o ishodu istrage. Izveštaj ponovo podseća da je Evropski komitet za sprečavanje torture, o nasilju među zatvorenicima istakao odgovornost države da zaštiti zatvorenike od drugih zatvorenika, koji nastoje da ih oštete, i navodi rešavanje problema nasilja među zatvorenicima, i zahteva da osoblje zatvora bude dobro obučeno da interveniše i upravlja takvim situacijama. NMST zaključuje da bi preduzimanje odgovarajućih mera i primena više stručnih psiho-socijalnih programa, pomoglo da se smanje tenzije i nasilje među maloletnika i isto treba da bude prioritet za nadležne organe.
NMST nije dobio nikakve žalbe od osuđenih žena, pritvorenih žena ili maloletnica koje su smeštene u ovom centru, za zlostavljanje ili preteranu upotrebu sile.

NMST ohrabruje nadležne organe da investiraju u poboljšanju uslova smještaja maloletnika. Takođe, u Izveštaju su obuhvaćeni i ostali nalazi koja se odnose na premeštaj maloletnika u novom popravnom centru, hranu, školovanje i stručne obuke za lica koja su smeštena u ovom centru, njihovo angažovanje van ćelija, dostupnost štampe, TV uređaja i literature.
Tokom posete NMST nije dobio nikakve pritužbe od strane maloletnika u vezi prava da budu posećeni, ni u vezi prava na telefonske pozive.

Što se tiče procedura prijema, Popravni centar u Lipljanu vodi registar sa mnogo podataka u vezi osuđenih zatvorenika ili pritvorenika, koji su smešteni u ovom centru.

NMST je primetio da direkcija Popravnog Centra u Lipljanu pruža adekvatnu mogućnost za podnošenje žalbi i zahteva, razmatra iste i šalje odgovor smeštenima u ovom centru.

NMST tvrdi da su tokom posete osoblje Popravne službe i osoblje Odeljenja za zdravstvo u zatvorima pokazali punu saradnju pružajući potrebne informacije i omogučujući razgovor sa zatvorenicima i pritvorenicima bez prisustva korektivne službenike ili drugog osoblja.
NMST Ombudsmana ovim Izveštajem je uputio konkretne preporuke Ministarstvu pravde i Ministarstvu zdravlja.

Kompletan Izveštaj sa preporukama, o poseti Popravnom cenrtu za žene i maloletnike u Lipljanu, za pristup javnosti nalazi na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll