REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.10.2015

Ombudsman je objavio Izveštaj sa preporukama u vezi kašnjenja imenovanja članova Odbora direktora Kosovske Agencije za Privatizaciju

Dana 30 oktobra 2015. god. - Ombudsman je primio niz žalbi protiv Kosovske Agencije za Privatizaciju (u daljem tekstu KAP), u vezi kašnjenja u raspodeli sredstava ili nadoknade poverilaca državnih preduzeća u likvidaciji.


Na osnovu člana 18, stav 1. 2 Zakona o Ombudsmanu br. 05/L-019, Ombudsman je ovlašćen da: „da skrene pažnju na slučajeve kada institucije krše ljudska prava i da podnese preporuke da se prekine sa takvim slučajevima, a kada je to neophodno da izrazi svoje mišljenje o stavovima i reagovanju odgovarajućih autoriteta u vezi takvih slučajeva.”


Ombudsman ocenjuje da ne-imenovanje Odbora KAP-a, koji ima ključnu ulogu, između ostalog, u slučaju odobravanja raspodele sredstava i naknade poverilaca, predstavlja uplitanje u imovinska prava žalioca, kao i kršenje prava na pravično i nepristrasno suđenje.


U Izveštaju objavljenom danas, koji je dostavljen nadležnim institucijama, Ombudsman preporučuje:


1. Vlada Republike Kosova, preduzme sve neophodne mere za predlaganje tri člana Odbora direktora KAP-a, shodno članu 4. stav 3. Zakona Br. 04/L-115 o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na zaključivanju međunarodnog nadgledanja nezavisnosti Kosova.


2. Skupština Republike Kosova imenuje članove Obora KAP-a, kako bi se Odbor kompletirao i postao funksionalan, ili u najmanju ruku da ima potreban kvorum, u najkraćem mogućem roku, kako bi se sprečila kršenja koja su prouzrokovana zbog nedostatka Odbora.


3. Od aktera uključenih u pitanjima predlaganja i imenovanja članova Odbora direktora KAP-a da se odredi postupak za imenovanje tri člana, koje je do 31. avgusta 2014.god. imenovao Međunarodni civilni predstavnik .


Ovaj Izveštaj sa preporukama Ombudsmana u vezi sa kašnjenja u imenovanju članova Upravnog odbora Kosovske agencije za privatizaciju,  kao što je dostavljen odgovarajućim institucijama, objavljuje se na zvaničnom sajtu IO. Isti se dostavlja takođe  imedijima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll