REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.9.2015

Ombudsman je dočekao grupu dece ROR

Dana 11. septembar 2015.god. – Ombudsman, g. Hilmi Jashari je danas u Glavnoj kancelariji IO-a u Prištini, dočekao grupu na čelu sa decom ROR - Respect our Rights (Poštujte naša prava).


Na ovom sastanku, Ombudsmanu je dostavljena Spisak sa navedenim nadama dece Kosova do 2030. godine, čiji je cilj zajedničko zastupanje kod lokalnih institucija za njihovo ostvarivanje.  Deca grupe ROR, koja je osnovana od strane nevladine organizacije Syri i Vizionit (Oko vizije) i Save the Children, obavestili su g. Jasharija da će se i nade i preporuke do 2030.god. dece sa Kosova pridružiti pozivima dece iz celog sveta, i biće predstavljeni svetskim liderima tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija dana 25. septembra 2015. godine.


Ombudsman, g. Hilmi Jashari je izrazio podršku institucije koju on vodi i ohrabrio je decu da nastave i dalje sa radom koji su započeli, dodajući da je ovo jedan od načina imati dostojne branioce ljudskih prava, sa posebnim naglaskom prava dece na Kosovu.


Današnji sastanak sa Ombudsmanom je deo aktivnosti, organizovane od strane Save the Children u okviru globalne kampanje Race for Survival (Trka za opstanak), putem koje deca zahtevaju od moćnih donosioca odluka da se ozbiljnije angažuju u okončanju smrti dece koje je moguće sprečiti, u omogućavanju deci pristupa u kvalitetnom obrazovanju, i u borbi da njihova prava budu priznata i zaštićena. Ovoj kampanji su se pridružili i deca Kosova, čije nade su postali deo zajedničkih nada dece širom sveta.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll