REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

03.11.2017

Ombudsman izražava zabrinutost zbog upotrebe terminologije i diskriminatornih koncepata u školskoj literaturi

Ombudsman je održao sastanak sa Kosovskim Forumom o licima sa ograničenim sposobnostima, sa namerom unapređenja saradnje i postupaka koji se mogu preduzeti za poboljšanje položaja prava osoba sa ograničenim sposobnostima.

Posebnim naglaskom diskutovano je o diskriminatornom i uvredljivom jeziku za osobe sa ograničenim sposobnostima, koji se koristi u školskim udžbenicima.

Predsatvnici Drštva Down Sindrom Kosova, koji su bili prisutni na ovom sastanku, izrazili su zabrinutost pred Ombudsmanom u vezi sa terminologijom koja se koristi u knjigama biologije za 10. i 11. razred, gde se Daunov sindrom naziva "Idiotia Mongoloide" i osobe sa Daunovim sindromom, u ovim tekstovima karakterišu se kao lica koja "žive najviše od 10-15 godina"! Prema onome što je rečeno Ombudsmanu na ovom sastanku, takav uvredljivi termin za ljude sa Daunovim sindromom je terminologija koja je prevaziđena od osamdesetih godina prošlog veka.

Upotreba pojmova i koncepata u školskoj literaturi koja nisu u skladu sa dinamikom napretka ljudskih prava i sloboda, za Ombudsmana predstavlja ne samo zabrinutost, već i potrebu da se hitno vrše ispravke. Uprkos stalnoj javnoj reakciji, neadekvatne i neosnovane formulacije ove prirode se još uvijek koriste. Takav jezik koji se koristi za osobe sa Daunovim sindromom, ali i u drugim slučajevima kada se koristi omalovažavajući i diskriminatorski jezik, predstavlja nedostatak profesionalizma i nedostatak znanja i svesti o poštovanju ljudskih prava i sloboda.

Ombudsman skreće pažnju nadležnim vlastima da školska literatura mora pažljivo da se ponovo razmotri i preformuliše u skladu sa ustavnim i zakonskim garancijama u Republici Kosovo, za jednak tretman i bez diskriminacije.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll