REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

18.4.2017

Ombudsman i Kancelarija UNICEF-a na Kosovu su ponovo aktualizovali Platformu „Upoznaj svoja prava“

Ombudsman (IO) i Kancelarija UNICEF-a na Kosovu su danas ponovo aktualizovali Platformu „Upoznaj svoja prava“

Ova elektronska platforma, kreirana od strane Innovation Lab Kosovo (UNICEF) u vlasništvu Institucije Ombudsmana, kao ključna institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava i sloboda, naglašava područja sa prioritetom za ljude uzrasta od 16-29 godina: obrazovanje, zdravstvo, manjinske zajednice, zapošljavanje, porodica, pravda, angažovanje u zajednici, društvene koristi, osnaživanje mladih, itd.

Platforma prijateljskim i jednostavnim jezikom daje informacije o nizu zakona u zemlji, kao i o institucijama kojima se mladi ljudi mogu obratiti kako bi zahtevali primenu prava koja su garantovana važéem zakonodavstvu na Kosovu.

Platforma je trenutno u procesu uključivanja projekta Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) na Kosovu što bi otvorilo mogućnost podnošenja žalbi od strane mladih i drugim državnim organima koji imaju mandat da ojačaju sprovođenje zakona.

Sada Platformi "Upoznaj svoja prava", mladi ljudi mogu pristupiti putem posebne aplikacije Platforme za pametne telefone, održavajući konzistentnost sa informacijama i mogućnostima koje pruža veb sajt, obuhvatajući i izveštavanja o predmetima ili podnošenje žalbi Instituciji Ombudsmana.

U okviru promocije platforme, UNICEF Innovations Lab Kosovo predstavio je Akcioni plan, koji će se realizovati u saradnji sa IO. U cilju realizacije svih aktivnosti koje su predviđene ovim planom, vršiće se posete po različitim školama u sedam opština Kosova, kako bi se predstavila platforma i kako bi se razgovaralo o njihovim pravima, a istovremeno će se organizovati takmičenje za mlade ljude koji će moći da se prijave sa njihovim kampanjama za prava mladih i korišć́enje ove platforme.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll