REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

02.9.2009

Ombudsman i Ambasador OEBS-a započeli kampanju dopiranja do svih zajednica na Kosovu

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Ombudsman i Ambasador OEBS-a
započeli kampanju dopiranja do svih zajednica na Kosovu

PRIŠTINA, 02. septembar 2009 – Ombudsman Sami Kurteši i Ambasador Verner Almhofer, šef Misije OEBS-a na Kosovu započeli su danas kampanju u cilju jačanja nivoa informisanosti o ulozi i mandatu ove institucije za ljudska prava.

Kampanja koju finansira Misija OEBS-a i koja će trajati dva meseca uključuje TV i radio spotove na više jezika, bilborde i postere koji će pokrivati celo Kosovo.
Putem ovog projekta, Institucija ombudsmana ?eli da informiše pripadnike svih zajednica na Kosovu o raspolo?ivim mehanizmima zaštite ljudskih prava kao i o postojećim pravnim lekovima.
„?eleo bih da podstaknem pripadnike svih zajednica da se obrate Instituciji ombudsmana ako smatraju da su organi vlasti povredili njihova prava. Radićemo na svakom slučaju na profesionalan i pravičan način i garantujemo da ćemo propisno raditi na svakom predmetu koji će biti na kraju i rešen.“ – rekao je ombudsman Sami Kurteši.

„Zadovoljstvo mi je što vidim nastojanja novog ombudsmana kao narodnog advokata u ?elji da dopre do svih zajednica i on ima moju punu podršku u tom pogledu. Du?nost je ove institucije da osigura da su prava svih, bez obzira da li se radi o pojedincima ili posebnim grupama, poštuju.“ – rekao je Ambasador Almhofer, šef Misije OEBS-a na Kosovu koji je takođe prisustvovao započinjanju kampanje.

Skupština Kosova je imenovala Samija Kurtešija kao prvog lokalnog ombudsmana u junu 2009. godine, ali još uvek treba da započne proces imenovanja zamenika ombudsmana koji će biti iz albanske i srpske zajednica kao i iz druge nevećinske zajednice koje imaju pravo da budu zastupljene u Skupštini Kosova.

Institucija ombudsmana na Kosovu ima mandat da rešava slučajeve navodnog kršenja ljudskih prava i zloupotrebe vlasti od strane javnih institucija. Takođe sprovodi istrage, izdaje izveštaje, pru?a pravne savete i zastupa građane.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll