REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

05.10.2016

Ombudsman Republike Kosova učestvuje na Međunarodnoj Konferenciji Ombudsmana za Oružane snage

Ombudsman Republike Kosova, g. Hilmi Jashari, učestvuje na Međunarodnoj konferenciji Institucija Ombudsmana za Oružane snage, koja se održava u Amsterdamu, Holandiji, od 3-5 oktobra 2016.godine.


Tema ovogodišnje Konferencije je uloga Institucija Ombudsmana, pre, tokom i posle međunarodnih misija, u cilju jačanja saradnje i širenja najboljih praksi među nezavisnim institucijama, u cilju promovisanja i zaštite ljudskih prava i sloboda od strane oružanih snaga i unutar samih njih, takođe.


U toku šest sesija koje su predviđene u programu rada ove Konferencije, obuhvaćeno je: pitanje međunarodnih misija - odnosi, iskustava i saradnja sa Institucijama Ombudsmana, ali i sa drugim zainteresovanim stranama; pitanje veterana, prethodni izazovi i naučene lekcije za budućnost.


Doprinos Ombudsmana Republike Kosova usredsredio se u pitanju imuniteta u slučaju međunarodnih vojnih misija, smatrajući neophodnim pritisak na međunarodne mehanizme za oduzimanje imuniteta, posebno u građanskim i upravnim postupcima, u nacionalnim državama gde se nalaze ove misije. G. Jashari, je takođe posebno naglasio potrebu poznavanja različitosti između Ombudsmana zemalja domaćina i zemalja koja šalju ove misije.


Na kraju ove Konferencije očekuje se da će se izaći zvaničnim saopštenjem, koje će sadržati odgovarajuće preporuke, uključujući i pitanja koja su pokrenuta od strane Ombudsmana Republike Kosovo.*Dana 6. oktobar 2016.godine - Saopštenje Konferencije u svom punom obliku je dostupno na linku ispod:
http://media.wix.com/ugd/b86d90_56fb75df83ae445fba42e7201187055a.pdf

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll