REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

17.1.2012

Objava za medije Institucije Ombudsmana o događajima 14. januara 2012 godine

Priština, 17. januara 2012 – Ombudsman, g. Sami Kurteshi, izražava svoju duboku zabrinutost u vezi sa razvojem i tokom događaja prilikom održavanja protesta pokreta ‘Vetëvendosje’ (Samopredeljenje) u Merdare i Dheu i Bardhë (Bela Zemlja) 14. januara 2012 godine.
Intervenciju policije, izbor sredstava i metode, kao i upotrebu nasilja tokom protesta u Podujevu i u Dheu i Bardhë (Bela Zemlja) Ombudsman smatra nepotrebnom, neopravdanom i neproporcionalnom.

Osim na mestu gde se protestni skup održavao, pripadnici specijalnih jedinica su upotrebili nasilje i tokom transportovanja uhapšenih, čak i u policijskoj stanici u prisustvu predstavnika Institucije Ombudsmana kojima su u jednom trenutku pripadnici specijalne jedinice pretili i ometali u izvršenju njihovog zadataka.

Uglavnom, na početku je izvršeno selektirano hapšenje sa posebnim fokusom na organizatore skupa, a posebno na poslanike Skupštine Republike Kosovo koji su prisustvovali protestnom skupu protiv koji je upotrebljeno nasilje pračeno sa degradirajučim i ponižavajučim postupcima prema njima. Takođe, tokom intervencije policije je upotrebljeno nasilje protiv jednog pripadnika medija koji se nalazio na zadatku.

U Podujevo su izvršena i arbitrarna hapšenja u raznim poslovnim prostorima i dvorištima kuča, hapšenja lica u njihovim radim mestima, hapšenja slučajnih prolaznika koji nisu bili deo protestnog skupa. Hapšenja su pračena nekontrolisanom upotrebom nasilja i uvredama i ponižavanjima na ličnoj i rodnoj osnovi.

Večina uhapšenih u policijskim stanicama u Podujevu i Gnjilanu su posečeni od strane predstavnika Institucije Ombudsmana. Primečeno je da je bilo veoma teško da se identifikuju policijski službenici od strane uhapšenih, ali i od strane posmatrača. Primiečeno je takođe da pripadnici specijane jedinica nisu imali svoje identifikacione brojeve.

Ombudsman izražava žaljenje za sve povređene osobe prilikom održavanja protestnog skupa 14. januara i zahteva da se izvrši detaljna sudska istraga o ponašanju pripadnika policije, kao i zahteva da se identificiraju sve osobe koje su upotrebile nasilje tokom protestnog skupa.

Ombudsman zahteva od svih strana poštovanje i primenu zakona na snazi, dok od javnih vlasti traži garantovanje prava na slodbodu kretanja, zaštitu života i zdravlja građana, kao i zaštitu svojine, bez prekoračenja ustavnih i zakonskih ovlaščenja.
_________________________________
1 Ombudsman na osnovu ovlaščenja i njegove zakonske misije, 14. januara 2012 godine je organizovao 4 ekipe za monitorisanje situacije na terenu na oba granična prelaza sa Republikom Srbije gde su održani protesti. Posmatračke ekipe su počele svoju misiju u 10.00 časvoa i zavšili u 21.00 časova.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll