REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.12.2012

Obeležen 10 decembar, Međunarodni dan o ljudskim pravima

10. decembar 2012. – Institucija Ombudsmana, u saradnji I uz podršku Kancelarije Visokog Komisionera Ujedinjenih Nacija o Ljudskim Pravima i Misije OEBS-a na Kosovu, obeležila je 10 decembar, Međunarodni dan o ljudskim pravima, organizovanjem okruglog stola sa temom “ Učešće i uključivanje nisu privilegija, nego pravo”.

Predstavnici najugroženijih grupa u društvu predstavili su anas izazove i poteškoće koje imaju, uz moto: Moj glas, moje pravo – Moja reč vredi! Predstavnici najekspoziranih kategorija diskriminacije i nejednakosti rekonfirmisali su glasni da učešće u javnom životu i odlučivanju je pravo, a ne privilegija, kao i činjenicu da ljudska prava ne pripadaju samo jednom danu, nego ona treba da se poštuju, zaštićuju i promovišu svakog dana.

Tema koja je obeležila 10 godišnjicu, ove godine, pozivala se na članove Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima o pravu na okupljanje i udruživanje, pravu na učešće u izborima, na javni život I institucije odlučivanja, kao i pravo izražavanja mišljenja.

Ispunjavanje prava na učešće u javnom životu je osnovno za funkcionisanje jednog demokratskog društva i jednog efektivnog sistema za zaštitu ljudskih prava. Uključivanje svih u procesima odlučivanja je osnovni preduslov za postizanje oba ova preduslova.

*Ujedinjene Nacije, odnosno Kancelarija Visokog Komesasarijata za Ljudska Prava, svake godine, 10 decembra, obeležavavaju dan Univerzalne Deklaracije o Ljudskim Pravima, usvojene 1948 godine, sa istim datumom. Ovaj dan obeležava se u raznim zemljama širom sveta, uključujući i Kosovo.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll