REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

29.9.2016

OMBUDSMAN ZAHTEVA PRIVREMENU MERU OD MINISTARSTVA PRAVDE ZA LICA U STAROSNIM GODINAMA I SPECIFIČNIM ZDRAVSTENIM POTREBAMA KOJA SE NALAZE U IZDRŽAVANJU KAZNE

Institucija Ombudsmana, odnosno Nacionalni Mehanizam ze prevenciju torture (NMPT) i protiv drugih okrutnih tretmana i kazni nečovečnog i ponižavajućeg postupanja, osnovan od strane Ombudsmana u januaru ove godine, u okviru zakonskih nadležnosti koje ima, juče 26. septembra 2016. godine, je posetio Korektivni centar (KC) u Dubravi.


Tokom ove posete, NMPT se zadržao u Bolnici zatvora u Dubravi, i tom prilikom je primio razne žalbe od lica različitih uzrasta koja su na izdržavanju kazne, uključujući i one preko 85 godina, neprokretni, bez zdravstvenog zbrinjavnja, sa mokrom odećom zbog urina i fekalija, koji leže na krevetima bez posteljina i čebadi, groznicom i u hladnoj prostoriji, a osoblje i sva ostala lica u ovom objektu bili su izloženi teškom smradu.


Tokom ovog vremena, predstavnici NMPT susreli su se sa odgovornim licima bolnice i saznali su da su ovi zatvorenici bili van KC više od tri godine, pošto im je suspendovana kazna, imajući u obzir njihovu starost i prirodu bolesti. Oni su vraćeni na izdržavanje kazne, na osnovu jedne odluke koju je nedavno donelo Ministarstvo pravde.


S obzirom da je vraćanje ovih lica u KC onemogućilo adekvatno lečenje u skladu sa njihovim potrebama, Ombudsman preporučuje Ministarstvu Pravde primenu Privremene mere u sprovođenju odluke, što podrazumeva da se sva lica gore navedenog zdravstvenog stanja, hitno prebace za lečenje u institucijama Univerzitetske kliničke bolničke službe Kosova, u skladu sa zdravstvenim potrebama, kako bi se istima omogućio adekvatni zdravstveni tretman.


Ova preporuka se zasniva na stavu 5. člana 18. Zakona br.05 / L-019, o Ombudsmanu i jasno ispunjava suštinski kriterijum za uvođenje Privremene mere, zato što se nemogućnost pružanja zdravstvene zaštite od strane nadležnih organa može smatrati povredom ljudskog dostojanstva, kršenje prava na život, nepoštovanje normi o zabrani torture i drugih surovih nehumanih i ponižavajućih kazni i tretmana, povreda prava na zdravlje i nepoštovanje pozitivnih obaveza, prava koja su garantovana Ustavom zemlje i međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima, koji su direktno primenljivi u Republici Kosova.


 


Ombudsman u pismu upućenom odgovornim vlastima zahteva da Privremena mera ostaje na snazi dok se ne okonča istraga u vezi ovog pitanja, i objavi Izveštaj kojim će se dati i konkretne preporuke o merama koje se treba preduzeti od strane odgovornih vlasti, i očekuje da bude obavešten o radnjama koje će se preduzeti, kao odgovor na napred date preporuke za uvođenje Privremene mere, u razumnom vremenskom roku, najkasnije do 12. oktobra, 2016. godine.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll