REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

03.2.2012

OMBUDSMAN ZAHTEVA DA SE ZATVORI KAMP ‘FUSHA E PAJTIMIT”

3. februari 2012.- Ombudsman, g. Sami Kurteshi posetio je naselje” Fusha e Pajtimit” u Prištini gde su smeštene 17 porodice. Cilj posete bio je da se bliže vidi stanje u njemu, sada kada su temperature veoma niske.

”Uznemiravajuće i neprihvatljivo stanje gde žive ovi ljudi. Ovakav način života nije dostojanstveno. Tamo gde nema dostojanstva, ne može se ići dalje i govoriti o ljudskim pravima!” izrazio se Ombudsman suočen sa stanjem u ovom naselju.
Kontejneri skroro porušeni od snega, ljudi koji pate od raznih bolesti, među njima dece i starih, hladno, glad i vlaga u sredini gde oni žive život, jesu konstatacije koje svaki posetilac može da daj čim stine u ove krpljene i montirane barake od raznog materijala.
Rešavanje pitanja stanovanja za ove porodice sada je egzistencijalno pitanje. Većina njih nalaze se u ovim uslovima sada već 5-6 godina. Uznemiravajuća je činjenica da i pored apela koji su upućeni nadležnim institucijama, posebno Opštini Prištine, da se ovaj kamp zatvori, vlasti nastavljaju da donose nove porodice.
“Institucionalna nemarnost sada je već nešto što se ne može opravdati na nikakav način. Ovaj kamp treba da se zatvori!” rekao je g. Kurteshi, koji je uputio apel državnim institucijama centralnog i lokalnog nivoa, da nađu rešenje, što je pre moguće.
Ombudsman je posetio oho naselje i tokom ljeta. Od tada promenjene su temperature od jednog ekstrema do drugog, ali se nije promenilo ništa što se tiče života ovih ljudi.
Svedoci ovog teškog stanja, institucionalnog i ljudskog ignorisanja, bili su i novinari raznih domaćih medija, koji su pratili Ombudsmana tokom ove posete.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+381 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll