REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

07.5.2013

OMBUDSMAN UČESTVUJE NA SUSRETU MEĐUNARODNOG KOORDINIRAJUĆEG KOMITETA NILJP-a U ŽENEVI -ŠVAJCARSKA

7. maj 2013. – Ombudsman, g. Sami Kurteshi učestvuje na godišnjem susretu Međunarodnog Koordinirajućeg Komiteta (ICC) Nacionalnih Institucija o Ljudskim Pravima (NILJP), u Ženevi -Švajcarska.


Jedno od pitanja predviđenih u agendi ovog susreta je i diskusija o akreditaciji IO u ICC. G. Kurteshi, u sesiji od ponedeljka podneo je i obrazložio formalni zahtev za učlanjivanje Institucije Ombudsmana Kosova u ovoj organizaciji, koja usko sarađuje sa Kancelarijom Visokog Komesarijata za Ljudska Prava Ujedinjenih Nacija.
Sledećih dana, na susretima regionalnih grupa ICC za Evropu, Aziju-Pacifik, Afriku i Ameriku, diskutovaće se različita pitanja o ljudskim pravima i oblici angažovanja NILJP-a ubuduće. U Evropskoj Grupi (ECC) diskutovaće se o pitanjima formalnog organizovanja sekretarijata sa sedištem u Briselu, za određivanje formi, visine i načina učlanjivanja za Evropsku Grupu, kao i o pitanjima angažovanja NILJP, kao i identifikovanje tema u okviru strateške orijentacije ECC i ICC.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll