REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

04.11.2016

OMBUDSMAN UČESTVUJE NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI O PRISTUPU PRAVIMA NA AZIL I POVRATAK, U MAKEDONIJI

Ombudsman Republike Kosova, g. Hilmi Jashari učestvuje na regionalnoj konferenciji, koja se održava u Ohridu, u Makedoniji, u okviru zajedničkog projekta između kancelarije UNHCHR-a u Skoplju, i Ombudsmana Makedonije.

Tema ove konferencije je "Pristup pravima na azil i formalni/neformalni povratak migranata/izbeglice." Na dnevnom redu dva dana, koliko traje Konferencija, obuhvaćene su diskusije o stanju u vezi pristupa pravima na azil, iz perspektive nacionalnih institucija za ljudska prava, i diskutovalo se o zapažanjima i iskustvima raznih odgovarajućih institucija i civilnog društva u vezi ovog pitanja.

U svojstvu paneliste na ovoj Konferenciji, Ombudsman z. Hilmi Jashari, u svom govoru rekao da je migracija fenomen koji dotakao čitavu zemlju, ili ceo kontinent, i kao globalni razvoj ne može biti pod uticajem političkih akcija. Ombudsmani, mogu da se oslone na važećim međunarodnim standardima i nacionalnim zakonima, ali manje na etici i moralnu savjest-javnih organa, nastavio je on, naglašavajući da njegova zemlja nije direktno dirnuta priliva reke izbeglica, uprkos velikom broju izbeglica u susednim zemljama.

Tokom svog govora, Ombudsman je objasnio da Republika Kosova nije potpisnica najvažnijih međunarodnih konvencija, o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, ali međunarodni sporazumi i instrumenti direktno su primenjivi u Republici Kosovo, koji u slučaju sukoba, imaju premoć nad odredbama zakona i drugih akta javnih institucija.

On je, u svom govoru, takođe spomenuo pravnu normativu i postupak, po pitanju azila na Kosovu, i pružio informacije o Centru za azilante, koji je svečano otvoren na Kosovu, u februaru 2012. godine.

Isto tako, Ombudsman je posebno naveo činjenicu da zakoni u Republici Kosovo posvećuju posebnu pažnju tretiranju i staranju o licima sa posebnim potrebama, naročito deci, maloletnicima bez pratnje, starijim osobama, osobama sa invaliditetom, trudnicama, samohranim roditeljima sa decom maloletnog starosnog doba i osobama koje su bile žrtve torture, silovanja ili bilo kog drugog ozbiljnog oblika psihičkog, fizičkog i seksualnog nasilja. Prema važećem zakonu, posebne potrebe definisane su na osnovu individualne procene za svakog azilanta, izbeglicu ili osobu pod dodatnom zaštitom ili lica pod privremenom zaštitom.

Ombudsman, g. Hilmi Jashari, na kraju svog izlaganja, je konstatovao da je više nego potrebno da Ombudsmani u globalnom planu, imaju jedinstven pristup u vezi zaštite i monitoriranja prava imigranata. U ovom smislu, on je pokrenuo potrebu za dopunu/izmenu međunarodnih standarda u pogledu prava imigranata i izbeglica, odnosno Konvencije o statusu izbeglica, iz 1951 godine, obzirom da ista ne tretira dovoljno neke od najvažnijih principa, kao što je princip zaštite dostojanstva i načelo zabrane vračanja (non - refoulement).

Ova regionalna konferencija se završava danas, nakon dvodnevnog rada, 3. i 4. novembra 2016.godine.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll