REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

14.7.2011

OMBUDSMAN, UČESTVOVAO JE KONFERENCIJI OSBE-A O LJUDSKIM PRAVIMA U VILNIUSU

OSBE POZIVA INSTITUCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA DA POPUNE PRAZNINU IZMEĐU VLADE I GRAĐANA
Vilnius, 13-14 jula 2011 – Jake i nezavisne nacionalne institucije o ljudskim pravima su neophodne da ispune prazninu između vlade i građan

OSBE POZIVA INSTITUCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA DA POPUNE PRAZNINU IZMEĐU VLADE I GRAĐANA
Vilnius, 13-14 jula 2011 – Jake i nezavisne nacionalne institucije o ljudskim pravima su neophodne da ispune prazninu između vlade i građanskog društva, bila je poruka međunarodne konferencije, koja je održana u Vilniusu, glavnom gradu Lituanije.

Na ovoj dvodnevnoj konferenciji organizovanoj od strane Kancelarije OSBE-a, Lituanije kao Predsedavajuće države i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), predstavnici oko 30 država, među njima i Kosova, diskutovali su o načinima jačanja uloge takvih institucija na promovisanju i poštovanju ljudskih prava.

Zam- ministar Spoljnih poslova Lituanije gđa. Asta Skaisgirytė-Liauškienė, naglasila je da rad OSBE-a u ovoj oblasti može poslužiti kao osnova za jednu moguću olluku na jačanju angažovanja nacionalnih institucija za ljudska prava u Ministarskom savetu Organizacije, koja će se održati u decembru 2011. godine, u Vilniusu.

Dok, Ambasador Janez Lenarčič, Direktor ODIHR-a, rekao je da nacionalne institucije o ljudskim pravima treba da postupaju kao posmatrači primene obaveza vlade u vezi sa ljudskim pravima, kao i da igraju ulogu mosta u postojećoj praznini komuniciranja između vlade i građanskog društva.

Rosslyn Noonan, Predsednik Međunarodnog koordinirajućeg komiteta i nacionalnih institucija o ljudskim pravima, rekao je da vlade koje osnivaju nezavisne nacionalne institucije o ljudskim pravima, šalju jake signale da su one ozbiljne u vezi sa promovisanjem i zaštitom ljudskih prava.

Na ovoj konferenciji, Ombudsman Kosova, g. Sami Kurteshi, prezentirao je praksu i iskustvo institucije, kao i građanskog društva u vezi sa saradnjom između vlade i parlamenta.
Rad konferencije odvijao se u dve grupe i četiri plenarne sednice.

Bazirajući se na preporuke koje su date na ranijoj konferenciji OSBE-a o ovom pitanju, u aprilu u Beču, na ovoj konferenciji je fokusirano na interakciji nacionalnih institucija o ljudskim pravima sa nacionalnim parlamentima, izvršnim ograncima upravljanja, pravosuđa i građanskog društva.

U 41 države, od 56 država učesnice OSBE-a, postoje nacionalne institucije o ljudskim pravima.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll