REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

17.11.2016

OMBUDSMAN UČESTVUJE U SVETSKOJ KONFERENCIJI MEĐUNARODNOG INSTITUTA OMBUDSMANA U BANGKOKU

Ombudsman Republike Kosova, g. Hilmi Jashari, učestvuje u 11-toj Svetskoj konferenciji Međunarodnog instituta Ombudsmana, čiji je domačin kancelarija Ombudsamana Tajlande. Konferencija se održava u Bangkoku od 14. do 19. novembra 2016.

Tema ove Konferencije "Evolucija Institucija Ombudsmana" i prezentacije na plenarnim sednicama, očekuje se da budu produktivne za Konferenciju, čije diskusije će biti podeljene u posebnim pod temama, koje uključuju procenu rada Ombudsmana; pristup zasnovanom u ljudskim pravima u njihovom radu; višestručne nadležnosti Kancelarije Ombudsmana i izazove u tom pogledu; saradnju sa civilnim društvom; slobodu informisanja i medije; rad Ombudsmana u vremenima krize i pod prijetnjom, kao i odnos između Ombudsmana i mandata Nacionalnog Mehanizma za sprečavanje.

Poziv za učešće na ovoj Konferenciji je došla od predsednika i sekretara IOI, kao i od Ombudsmana Tajlande, čija je Kancelarije pokrila troškove smeštaja tokom Konferencije, u kojoj je Ombudsman, u svojstvu paneliste izneo svoj govor, drugog dana rada, tokom sesije o saradnji između Institucija Ombudsmana i civilnog društva.

U uvodu svog govora, Ombudsman je govorio o formalnom pravnom istorijatu Institucije Ombudsmana, i napretku osnivanja više od 110 takvih institucija u svetu, koje nastavljaju da ojačaju umrežavanje i koordinaciju, kako bi se vršio uticaj u svrhu prava i slobode, u regionalnom i globalnom nivou. On je u nastavku istakao i brzi razvoj nevladinog sektora, u trend sa progresivnim promenama u celom svetu.

Elaborirajući definiciju mandata koji imaju, Ombudsman je izdvojio nezavisnost koju uživaju institucije Ombudsmana i nevladine organizacije, smatrajući upravo ovaj elemenat kao tačku koja ih povezuje u vršenju njihovih mandata. Isto tako, on je pohvalio i profilisanje mnogih nevladinih organizacija u oblasti pitanja ljudskih prava.

"U nekim zemljama, za Ombudsmane, ali i NVO, prva generacija prava, poznata kao građanska i politička prava predstavljaju prioritet za odgovarajuća društva. U nekim drugim zemljama, druga generacija ljudskih prava, poznata kao ekonomska i socijalna prava predstavljaju ključnu aktivnost orientacije NVO, ali i Ombudsmana, i treća generacija ljudskih prava, koja obuhvataju prava, kao što je zaštita životne sredine, zaštita ličnih podataka ili kulturnih prava, uključuju Institucije Ombudsmana, ali i NVO, koje se takođe protežu i umrežavaju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou", - rekao je u svom govoru g . Hilmi Jashari, Ombudsman i dodao da "Sva prava i slobode određene od strane bilo koje generacije ljudskih prava predstavljaju osnovu za zajednički rad između organizacija Ombudsmana i nevladinih organizacija u unapređenju, zaštiti i promociji ljudskih prava i jačanju i razvoju demokratije.

Dalje, Ombudsman je iyneo pred učesnicima na 11-toj Konferenciji Svetskog Međunarodnog instituta Ombudsmana, njegovo iskustvo kao ombudsmana u inicijativama i zajedničkim projektima sa domaćim nevladinim organizacijama na Kosovu, ili sa onim koje zastupaju kancelarije ili misije u našoj zemlji.

Govoreći o međunarodnim i domaćim standardima saradnje između nacionalnih institucija za ljudska prava i civilnog društva, Ombudsman je istakao da postoji pogodna pravna osnova za jačanje saradnje i uzajamne koordinacije u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda. Većina mehanizama izveštavanja Ujedinjenih nacija, kao osnovnu podršku smatraju mehanizme Ombudsmana i NVO, i doprinos u izradi izveštaja relevantnih komiteta, rekao je Jashari, i dodao da se isto iskustvo odražava i u regionalnim mehanizmima, donoseći svoja iskustva u pogledu doprinosa CPT-a (Komiteta za zaštitu od torture), ili Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, dok u formalnom pravnom smislu, on je istakao da saradnja određuje jednog od osnovnih dokumenata na globalnom nivou za rad ombudsmana, odnosno Poglavlje II i III Pariskih principa, gde se zahteva saradnja između Nacionalnih institucija za ljudska prava i nevladinih organizacija.

Na kraju svog govora, Ombudsman Republike Kosova je rekao da je obaveza institucija Ombudsmana i NVO da pronađu modalitete saradnje i koordinacije, koja su samo po sebi izazov, ali na osnovu testiranih modela, isti mogu uključivati: saradnju u pružanju besplatne pravne pomoći i zastupanje sudova; stvaranje preporuka zajednički izdavačkih softvera; korišćenje mehanizama parlamenata i vlada da sprovede preporuke; koordinirao istraživačke projekte i zajedničke; inicijativa i podrška u izradi zakona i savete u raznim oblastima sloboda i prava eminentnih ličnosti iz nevladinog sektora.

Institucija Ombudsmana (OI) je član sa pravom glasanja na IOI, prema tome tokom sednice, Ombudsman Republike Kosovo je učestvovao i u radu Generalne skupštine IOI, gde je izabran odbor i gde je glasano za izbornu reformu u IOI.

Rad 11-te Konferencije Svetskog međunarodnog instituta Ombudsmana, koja se održava svake četiri godine, aktuelno je u toku!
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll