REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

07.10.2015

OMBUDSMAN SE SASTAO SA PREDSTAVNICIMA NEZAVISNIH USTAVNIH INSTITUCIJA

Dana, 7. oktobra 2015.god. – Na inicijativu Ombudmana, g. Hilmi Jashari održan je prvi zajednički sastanak sa predstavnicima Kancelarije generalnog revizora (KGR), Nezavisne komisije za medije (NKM), i Centralne izborne komisije (CIK), kao nezavisne institucije koje su osnovane Ustavom zemlje.


Cilj ovog sastanka je bio da se diskutuje o zajedničkim izazovima i poteškoćama, sa kojima se suočavaju ove institucije, bilo u smislu funkcionalnih mehanizama, bilo u smislu pravnih mehanizama i budžetskih pitanja.


Naglašeno je da je finansijska nezavisnost nezavisnih institucija i obezbeđivanje uslova rada od suštinskog značaja za očuvanje jedinstvene i specifične prirode, koju svaka od ovih institucija ima posebno. Razgovarano je takođe i o pravnom okviru, koji definiše status zaposlenih u ovim institucijama, i složenost kroz koju prolazi već duže vreme ovo pitanje.


Posebno se diskutovalo o načinu institucionalnog tretiranja kojom se tretiraju ove institucije, uključujući ovde i nalaze koje ove institucije dostavljaju Skupštini Kosova putem godišnjih izveštaja ili drugih specijalnih izveštaja.


Imajući u vidu liniju izveštavanja u smislu institucionalne odgovornosti, Ombudsman je predložio održavanje zajedničkih sastanaka nezavisnih ustavnih institucija sa Predsedništvom i Predsedništvom Skupštine, na redovnoj periodičnoj osnovi, što će omogućiti direktnu komunikaciju i podršku u vezi ispunjavanja mandata ovih institucija. Prisutni na ovom sastanku su se u principu, takođe složili da se nastavi sa redovnim kontaktima između nezavisnih ustavnih institucija, kako bi se postigla koordinacija angažovanja, kako bi se prevazišle prepreke i poteškoće, sa kojima se ove institucije suočavaju u ispunjavanju misije i sprovođenju svojih nadležnosti.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll