REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

07.4.2014

OMBUDSMAN SE SASTAO SA PREDSEDNIKOM OPŠTINE PRIŠTINA

7. april, 2014 – U nastavku susreta koje je Ombudsman, g.  Sami Kurteshi  realizovao sa predsednicima opština, proizašli iz poslednjih izbora u zemlji, on je danas posetio g. Shpend Ahmetija, predsednika Opštine Priština.


Tokom susreta razgovarano je u vezi sa žalbama koje se upućuju u Instituciji Ombudsmana, sa posebnim naglaskom na one žalbe koje se upućuju protiv opštinskih vlasti Prištine. Tom prilikom, Ombudsman je informisao g. Ahmetija u vezi sa brojem žalbi koje je IO imala poslednjih godina u odnosu na opštinske institucije, kao i sa prirodom ovih žalbi.


Ombudsman je naglasio značaj saradnje između IO i javnih institucija, u korist građana, ali i samih institucija. Iz jedne dobre, otvorene i odgovorne saradnje između institucija, najveći dobitnici su građani.


Takođe, g. Kurteshi je jasno podvukao da opština, kao pravno lice, ima otvorena vrata u IO, da bi se konsultovala ili da bi branila legitimna prava, kao javni autoritet.


S druge strane, predsednik Opštine Priština, izrazio je njegovo uvažavanje za IO i posao koji obavlja ova institucija i izrazio je spremnost u vezi sa tretiranjem slučajeva koji se upućuju Ombudsmanu, ali takođe sa prihvatanjem očekuje i primedbe koje ova institucija može imati u slučajevima kada se smatra da se ugrožavaju ljudska prava i slobode.


 


Do sada, Ombudsman, g. Sami Kurteshi, od prijema dužnosti novih predsednika opština širom  Republike Kosovo, posetio je i opštinu Peć, Đakovicu i Ljipljane, dok će se nastaviti sa posetama i drugim opštinama.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll