REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

09.12.2015

OMBUDSMAN SA SARADNICIMA U POSETI INSTITUCIJI OMBUDSMANA U PARIZU

Paris, 9. decembar 2015.god. – G. Hilmi Jashari Ombudsman Kosova sa saradnicima, se nalazi na trodnevnoj poseti u Parizu, gde se sastao sa francuskim kolegom, g. Jacques Toubon i kolegama Istog "Défenseur des Droits" (Zaštitnika prava). Dva homologa iz nadležnih institucija u Francuskoj i na Kosovu razgovarali su o mandatu i odgovornostima koje imaju, izazovima sa kojima se suočavaju i perspektivama posla koji obavljaju.


Tokom boravka u Francusku, delegacija Institucije Ombudsmana Kosova imala je priliku da čuje iskustva francuskih kolega u oblasti zaštite od diskriminacije u privatnom i javnom sektoru. Iskustvo Francuske u ovoj oblasti je doprinelo u razvoju mehanizma žalbi za slučajeve diskriminacije i praktičnu primenu paketa zakona o ljudskim pravima, gde se uključuju zajedno sa Zakonom o Ombudsmanu, i Zakon o zaštiti od diskriminacije, i Zakon o ravnopravnosti polova, koji su stupili na snagu jula meseca ove godine.


Poseta je fokusirana takođe u smislu promovisanja ravnopravnosti i pristupa pravima, odnosa sa Skupštinom, odnosa sa drugim institucijama i partnerima, kao i u smislu komunikacije, promocije i obuke.


Tokom današnjeg dana, Ombudsman i njegovi saradnici, sastaće se sa gđom Anne-Sophie BONNET, Generalni kontrolor mesta lišavanja slobode (Contrôleur Général des lieux de privation de liberté) i njenim kolegama, i tom prilikom razmena iskustava će se usredsrediti u pogledu mandata, organizacije i funkcionisanja mehanizma za prevenciju torture, koji će stupanjem na snagu novog Zakona o Ombudsmanu poćeti da funkcioniše kao poseban mehanizam pod okriljem IO-a. Takođe, tokom dnevnog reda ove posete posebno će se naglasiti dijalog sa javnim institucijama, civilnim društvom, medijima i sprovođenje preporuka.


Poseta u Francusku je organizovana i finansirana od strane TAIEX/Evropske komisije i Francuske Ambasade na Kosovu.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll