REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

20.6.2012

OMBUDSMAN POSETIO JE CENTAR ZA TRAŽIOCE AZILA KOJI DOLAZE NA KOSOVO

20 . jun 2012 – Na Svetski dan izbeglica, Ombudsman, Sami Kurteshi posetio je danas Centar za tražioce azila koji dolaze na Kosovo , koji funkcioniše u okviru Departmana za državljanstvo, azil i migraciju pri Ministarstvu za unutrašnje poslove. On se sastao sa rukovodiocem ovog Centra, Fitim Zariqi, od koga je upoznat sa uslovima i pravilima prestoja tražioca azila u ovom Centru, koji je osnovan februara meseca 2010.

G. Zariqi je upoznao Ombudsmana Kurteshija da trenutno je 11 tražioca azila, dok je do sada kroz ovaj Centar prošlo više od 500 tražioca azila, iz raznih država i kontinenata, kojima je osiguran smeštaj na osnovu zakona na snazi. Ombudsman se takođe susreo I sa tražiocima azila I interesovao se o njihovom stanju i tretmanu na Kosovu. Oni su se izrazili das u zadovoljni I zahvalni o uslovima koji im se pružaju.
Zgrada namenjena smeštaju azilanata potpuno ispunjava tražene parametre na evropskom nivou, da bi bi im pružila potreban smeđtaj azilantima za vreme dok se njihov slučaj razmatra od strane nadležnih državnih vlasti Kosova.
Pitanje azila u Republici Kosova regulisano je Zakonom o azilu br. 03/L-066 i sa dva administrativna uputstva , u skladu sa Konvencijom iz 1951 godine i Protokolom 1967 godine, u vezi sa statusom izbeglica.
Prema Izveštaju Visokog Komesara Ujedinjenih Nacija o Izbeglicama (UNHCR), u Ženevi, tokom 2012 godine , broj raseljenih lica u svetu prelazi cifru od 42 milijona lica.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll