REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

03.11.2015

OMBUDSMAN OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ U VEZI PRAVA NA ŽIVOT

Ombudsman Republike Kosovo je danas objavio Izveštaj o žalbi br. 89/2015, u vezi prava na život.


Žalba je podnešena u Instituciji Ombudsmana (IO ) februara ove godine protiv Policije Kosova, Policijske stanice u Đakovici. Žalba se odnosi na nedostatak efikasne istrage u slučaju nestanka jedne osobe, kao i tvrdnje da je policija u Đakovici doprinela nestanku ovog lica.


Činjenice koje su se do sada mogle utvrditi, zasnivaju se na navodima žalioca, kao i na osnovu ostalih informacija koje je Ombudsman imao na raspolaganju, mogu se predstaviti na sledeći način:


Dana 31.januara 2015.godine, sin žalioca (punoletno lice kome je još 1992.godine određena dijagnoza “Schizophrenia” i “Pshychosis”), je polomio prozore njihovog stana u Đakovici, zbog čega je jedan od komšija pozvao i obavestio policiju o tome. Na osnovu navoda žalioca, njegov sin je u tom trenutku bio sam u stanu, a iz straha da ga policija fizički ne zlostavi, tom prilikom je pokušao da izbegne policiju sakrivši se u kupatilu. Kada je policija ušla u stan žalioca, pronašla je sina žalioca i prevezla ga na odeljenje Psihijatrije Regionalne bolnice "Isa Grezda" u Đakovici (bez prethodne odluke suda).


Dana 01.februara 2015.godine, sin žalioca je nakon hospitalizovanja na odeljenju Psihijatrije u Đakovici primio određenu terapiju i provedenih nekoliko sati u bolnici, iz iste neopaženo pobegao u nepoznatom pravcu. Podnosilac žalbe tvrdi da od tada niko ne zna sudbinu njegovog sina, i navodi da je policija namerno doprinela u nestanku njegovog sina.


Žalioc je podneo žalbu protiv Policije Kosova, policijske stanice u Đakovici smatrajuči  nadležne policijske zvanićnike odgovornim i optužujući ih za neefikasnu istragu.


Žalioc je obavestio IO da uprkos činjenici da je objavio nestanak svog sina (preko televizije, radija i dnevne štampe), i zatražio pomoć od bilo koga ko može imati bilo kakvu informaciju o tome gde se nalazi njegov sin, do sada nije dobio nijednu informaciju o tome.


U periodu od februara do dana objavljivanja ovog izveštaja, žalioc je skoro svakodnevno posećivao nadležnu jedinicu policije u Đakovici tražeći informacije u vezi sa napretkom istrage koja se vodi povodom nestanka njegovog sina. Na osnovu navoda žalioca, policijski službenici u prijemnoj kancelariji nisu mu dali mogućnost da se sastane i razgovara sa odgovornim istražiteljima odeljenja istrage, kao i da su mu nekoliko puta bile upućivane uvrede lične prirode.


Nakon analiza okolnosti slučaja i relevantnih instrumenata: Ustava Republike Kosovo (član 21 i član 25 ), Zakona o policiji (član 2 , član 10, član 19) , Zakona o pravima i odgovornostima građana u zdravstvenoj zaštiti br .2004 / 38 ( član 4) , Zakoa o vanparničnom postupku br . 03 / L-007 (članovi 78 , 79 i 82 ) , Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (član 2. i član 5 ) , Ombudsman preporučuje:


Policiji Kosova da:· U skladu sa nadležnostima i ovlašćenjima koje proizilaze iz zakona, kao i u saradnji sa svim drugim bezbednosnim agencijama, (ne isključujući one obaveštajne, kao i međunardonu pomoć), preduzme hitne mere za pronalaženje nestale osobe.


· U skladu sa nadležnostima i pravnim ovlašćenjima poveća stručne kapacitete preduzimajući sve neophodne radnje sa ciljem da se slični eventualni slučajevi ne ponavljaju ubuduće.


Generalnom direktoru Policije da:


· donese pisano uputstvo , kao i da informiše sve policijske stanice i jedinice da je njihova obaveza i zadatak da sarađuju sa IO i da istoj i po zahtevu pruže sve tražene informacije, uključujući kompletnu ili delimičnu kopiju dosjea predmeta, što je u skladu sa Ustavom i Zakona o Ombudsmanu.


Ministarstvu zdravlja i Kliničko, bolničkoj i univerzitetskoj službi Kosova da:
  1. Kliničko, bolnička i univerzitetska služba Kosova donese uputstvo kojim će obavestiti sve zdravstvene ustanove o obavezama i odgovornostima koje imaju kada sa suočavaju sa primerima prijema mentalno poremečenih lica bez njihove volje, kao i da obavežu ustanove da postupaju u skladu sa članom 78 i 79 Zakona o vanparničnom postupku. Takođe da Kliničko, bolnička i univerzitetska služba Kosova preduzme sve neophodne radnje za jačanje stručnog i etičkog nivoa kadra, i da zahteva od zdravstvenih radnika da pacijente tretiraju odgovorno i maksimalno stručno, pružajući stručne zdravstvene usluge i da vrše nadzor i vizuelno tokom celog radnog vremena dok se takva lica nalaze u zdravstvenoj ustanovi.


Kompletan izveštaj Ombudsmana u vezi žalbe br. 89/2015, u pogledu prava na život upućen je relevantnim institucijama: Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu zdravlja, Kosovskoj policiji i Kliničko, bolničko i univerzitetskoj službi Kosova i očekuje odgovor na uznemirenja  ispoljena ovim slučajem, najkasnije do 3. decembra 2015.


Pošto do dana objavljivanja ovog izveštaja, nema informacija da je istraga bila efikasna u bilo kojoj fazi i da je bilo kako doprinela rasvetljavanju okolnosti oko nestanka sina žalioca, kompletan izveštaj o ovom slučaju, kako je prosleđeno odgovarnim institucijama, objavljuje se u zvaničnoj web stranici IO ( nalazi se ovde) i distribuira se medijima takođe.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll