REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

03.5.2016

OMBUDSMAN KOSOVA U SLUŽBENOJ POSETI TIRANI

Tirana, 3. maj 2016.godine - po pozivu Ombudsmana Albanije, g. Igli Totozanija, danas je u Tirani u službenoj poseti boravio Ombudsman Kosova, g. Hilmi Jašari sa svojom  delegacijom.


“Građani Albanije i Kosova imaju sličnu problematiku i nalaze se pred značajnim izazovima, kao što je integrisanje i poboljšanje standarda života”, istakao je g.Totozani na sastanku sa g. Jašarijem. Ombudsman Albanije istakao je da intenzivno rade na podizanju novog nivoa odnosa i saradnje sa Institucijom Ombudsmana Kosova, kako bi se u onim slučajevima žalbi albanskih građana, koje nisu u mogućnosti da prate zbog nedostatka nadležnosti, adresirali za rešenje  Instituciji Ombudsmana na Kosovu i obrnuto.


Saradnja između Ombudsmana Albanije i Kosova proširuje se putem  zajedničke saradnje na polju Mehanizma za sprečavanje torture i tretiranje osoba sa ograničenom slobodom. Takođe su proučavane zajedničke alternative za međusobna usavršavanja, kako bi se povećali profesionalni kapaciteti radnika dveju institucija u tretiranju mnogih pitanja u vezi sa zaštitom i poštovanjem ljudskih prava.


“Odnosi sa Ombudsmanom Kosova su naš prioritet  ali još jedan naš zajednički cilj je punopravno učlanjenje Institucije Ombudsmana Kosova u regionalne i međunardone institucije, kao što je punopravno  učlanjenje Institucije Ombudsmana Kosova u AOM bio rezultat našeg uspešnog lobiranja.” S druge strane g. Jašari je visoko ocenio dosadašnju saradnju ispoljavajući zahvalnost za učlanjenje Institucije Ombudsmana Kosova u Udruženje Mediteranskih Ombudsmana (AOM).


Tokom ove posete u Tirani, Ombudsman g. Hilmi Jašari, u pratnji g. Igli Totozanija sastao se takođe sa predsednikom Skupštine Albanije, g. Ilir Metom, ministrom pravde, g. Yli Manjanijem i sa predsednikom Ustavnog Suda, g. Bashkim Dedjom.


Drugi značajan sastanak bio je i onaj sa Savetodavnim odborom pri Ombudsmanu, sastavljenom od predstavnika civilnog društva, sa  aktivnom ulogom u razvoju Institucije koja nadgleda poštovanje ljudskih prava u Albaniji.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll