REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

18.4.2017

OMBUDSMAN JE UČESTVOVAO U OKRUGLOM STOLU KOJI JE ODRŽAN O PREPORUKAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA IZMENE I DOPUNE PAKETA NACRT ZAKONA: ZAKONA O NOTARIMA NA KOSOVU; ZAKONA O VAN-PARNIČNOM POSTUPKU; I ZAKONA O NASLEĐIVANJU

Ombudsman g. Hilmi Jashari učestvovao je u okruglom stolu koji je održan o preporukama civilnog društva za izmene i dopune paketa nacrt zakona: Zakona o notarima na kosovu; Zakona o van-parničnom postupku; i Zakona o nasleđivanju.

Okrugli sto, u organizaciji Centra za Obuku i Resurse u Zastupanju (ATRC) uz podršku Programa o imovinskim pravima (PIP), bio je u funkciji izmene i dopune tri glavna zakona, izmene koje su inicirane od strane Ministarstva pravde, i kako bi se uključili glavni akteri civilnog društva, da u okviru profila njihovog rada imaju jednaka prava na imovinu i nasleđivanje na Kosovu.

U ovom Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici relevantnih institucija, kao što je Ministarstvo pravde, Komora notara Kosova, Advokatska komora Kosova, predstavnici radnih grupa na ovim nacrt zakonima, kao i predstavnici civilnog društva i medija.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll