REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.2.2012

OMBUDSMAN JE PRIMLJEN OD STRANE PREDSEDNIKA OPŠTINE PRIŠTINA

9. februari 2012. – Ombusman, Sami Kurteshi i predsednik Opštine Priština, Isa Mustafa imali su zajednički sastanak, u čijem fokusu bilo je stanje stanovnika naselja Fusha e Pajtimit u Prištini.

G. Kurteshi je naveo njegovu uznemirenost u vezi sa ovim pitanjem, pozivajući se na stalne žalbe, kao i na stanje utvrđeno tokom poseta koje je imao ovim građanima.
G. Isa Mustafa je objasnio Ombudsmanu rad koji je imala opština da pomogne ili smesti građane koji su u teškom materijalnom stanju i izneo je podatke kojima raspolaže Uprava za socijalnu zaštitu Opštine Priština, u vezi sa porodicama smeštenim u Fusha e Pajtimit.
G. Mustafa se složio za jedan zajednički susret između Opštine Priština i stanara ovog naselja, uz prisustvo predstavnika IO-a, u naporima da bi našli prihvatljivo rešenje, kako bi se kamp u Fusha e Pajtimit zatvorio što pre je moguće.
Takođe tokom susreta razgovarano je i o intenziviranju međuinstitucionalne saradnje.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll