REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.3.2016

OMBUDSMAN JE POSTAO ČLAN SA PUNIM PRAVIMA AOM-a

Institucija Ombudsmana Kosova je sada 28. član Udruženja mediteranskih ombudsmana (AOM), pored Francuske, Španije, Grčke, Albanije, Malte, Maroka, Palestine, Alžira, Izraela, Slovenije, Makedonije, Kipra, i drugih. Ovo Udruženje je osnovano 19. decembra 2008. godine, u Marseju, povodom drugog sastanka Mediteranske mreže Ombudsmana


Valletta, 10. mart 2016.god. - U organizaciji Ombudsmana Malte, od 9 – 10. marta 2016.god. u Valletti, glavnom gradu Malte, održava se Deveti susret Udruženja mediteranskih ombudsmana (AOM - Association of the Mediterranean Ombudsmen ), u kome je Institucija Ombudsman Kosova (IO) postala članica sa punim pravima.


Zahtev Ombudsmana Kosova za učlanjenje u ovom Udruženju je razmotren drugog dana rada na sednici Generalne skupštine Udruženja. Ovom prilikom rečeno je da Institucija Ombudsmana Kosova funkcioniše u skladu sa Statutom AOM-a i određenim kriterijumima, stoga ispunjava uslove za članstvo, uporedo sa drugim nacionalnim institucijama o ljudskim pravima, koje su članice ovog Udruženja. Nakon toga članovi Generalne skupštine proglasili su pojedinačno svoj glas, što je rezultiralo prijemom Institucije Ombudsmana Kosova, kao člana sa punim pravima u Udruženju mediteranskih ombudsmana (AOM).


Članstvo Institucije Ombudsmana Kosova u Udruženju mediteranskih ombudsmana (AOM) je naredni korak integracije u međunarodnim strukturama o ljudskim pravima.


Glavna tema ovog susreta AOM-a je bila "Ombudsman - ključni akter za dobro upravljanje". U diskusijama je snažno naglašena ključna uloga koju Institucije Ombudsmana/Posrednika imaju u smislu uticanja na dobro upravljanje zemalja i jačanje demokratije, kao što imaju veliki značaj za zaštitu ljudskih prava u zemljama u kojima posluju. U delu razgovora je posvećena posebna pažnja saradnji između institucija članica AOM-a, ne samo u pogledu razmene iskustava, već i u mogućnostima obučavanja i usavršavanja u vezi sa institucijama Ombudsmana i dobrog upravljanja. Naglašeno je da izgradnja održive saradnje i dinamične komunikacije između ovih institucija utiče na uvažavanju i jačanju ljudskih prava i sloboda u dotićnim zemljama. Takođe, u posebnoj radnoj sesiji ovog susreta, diskutovano je o ulozi Ombudsmana u koordiniranju aktivnosti u vezi pitanja koja se odnose na zaštitu ljudskih prava tokom perioda ekonomskih i političkih kriza, na terorizam i ilegalne migracije i krizama sa izbeglicama.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll