REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

01.9.2015

OMBUDSMAN JE POSETIO UDRUŽENJE SLEPIH KOSOVA

Priština, 1.septembar 2015.god. – Ombudsman, g. Hilmi Jashari je posetio Udruženje slepih Kosova (USK) i susreo se sa g. Bujar Kadriu, predsednikom ove organizacije koja zastupa slepu zajednicu čitave teritorije Kosova.


U ovom slučaju, Ombudsman se zainteresovao o uslovima, u kojima ovo udruženje obavlja svoje aktivnosti, kako bi se istpvremeno upoznao i sa poteškoćama i preprekama sa kojima se suočavaju građani sa ograničenim vidnim sposobnostima na Kosovu. Između ostalog, Ombudsman, g. Hilmi Jashari je obavestio predsednika USK o stupanju na snagu Zakona o zaštiti od diskriminacije, koji daje dodatne nadležnosti Ombudsmanu i veće mogućnosti u zaštiti diskriminisanih kategorija.


Tokom ove posete, Ombudsman je dostavio Udruženju slepih Kosova značajan broj informacionog biltena sa Brajevim pismom, pripremljen posebno od strane IO, koji sadrži podatke o nadležnostima i odgovornostima Ombudsmana, kao i nekoliko preporuka koje je ova institucija prosledila kroz svoje izveštaje kod javnih vlasti, uključujući Skupštinu i Vladu Kosova u vezi lica sa ograničenim sposobnostima.


S druge strane, predsednik USK se zahvalio Ombudsmanu za posetu i za informativni materijal koji je ombudsman danas dostavio u USK, a koji će potom udruženje podeliti svojim članovima, kao mogućnost da ova kategorija građana Kosova sazna više o ulozi i mandatu ombudsmana, kao ustavna kategorija koja nadgleda i štiti prava i slobode pojedinaca od nezakonitih i nepravilnih postupanja i nepostupanja državnih organa. Predsednik ovog udruženja, je takođe upoznao g. Jashari sa aktivnostima koje oni razvijaju i posebne stručne/pomoćne usluge koje oni pružaju slepim licima, na osnovu relevantnog Zakona o slepim licima.


Takođe, na sastanku je pokazana međusobna spremnost za bližu saradnju, sa ciljem pružanja najboljih mogućih usluga, sa posebnim naglaskom građanima sa ograničenim sposobnostima.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll