REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

13.10.2015

OMBUDSMAN JE POSETIO LIPLJANE

Dana, 13. oktobar 2015 - Danas, Ombudsman g. Hilmi Jashari posetio je Lipljan, i sastao se sa predsednikom opštine Lipljana, g. Imri Ahmeti. Cilj ove posete je bila zajednička diskusija o mogućnostima saradnje, u svrhu interesa građana, a okviru istoga, i povećanja efikasnosti u rešavanju slučajeva koji se pojavljuju u Instituciji Ombudstana (IO), a koji se odnose na opštinu Lipljana. Tokom sastanka, razgovarano je i o drugim pitanjima, koji zahtevaju angažovanje centralnih institucija kako bi se prevazišla. Ombudsman i predsednik Opštine Lipljana su se dogovorili o stalnim kontaktima odgovarajučih instanci između dve institucije, što će doprineti na efikasnu međuinstitucionalnu komunikaciju i maksimalni nivo javnih dobrih usluga.


Takođe, u okviru poseta i redovnih kontakata koje IO ima sa korektivnim ustanovama i pritvorskim centrima, Ombudsman je danas posetio i Korektivni Centar za žene i maloletnike u Lipljanu, i tom prilikom se sastao sa direktorom ovog Centra, g. Heset Loku. Sastanak je fokusiran na mogućnostima koje se pružaju uglavnom maloletnicima u pogledu njihovog obrazovanja, tokom vremena njihovog boravka tu, i razgovarano je o poteškoćama i izazovima sa kojima se suočavaju menadžment i osoblje ovog Centra. Na sastanku je ocenjena dvostrana međusobna saradnja između IO i Korektivnog centra u Lipljanu.


U povratku, Ombudsman je posetio i Centar za azilante, koji se nalazi u Magure opštine Lipljana, gde se sastao sa rukovodiocem ovog Centra, g. Fitim Zariqi, sa kim je razgovarao o radu i uslovima koji se pružaju ovde za lica koji traže azil u našoj zemlji.G. Zariqi je takođe poznao g. Jasharija o pripremnosti ovog Centra, i u smislu planiranja, i u smislu saradnje sa relevantnim institucijama i mehanizmima, u slučaju priliva azilanata ili imigranata, kako bi bili spremni i ispunjavaju tražene standarde u takvim slučajevima. Ombudsman je sa njegove strane izrazio spremnost za saradnju, ne samo u smislu monitoriranja poštovanja ljudskih prava lica koji traže azil, već i u smislu doprinosa institucije koju on vodi, u okviru strateškog planiranja za situacije kada se to zahteva.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll