REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.12.2011

OMBUDSMAN JE ODRŽAO KONFERENCIJU ZA ŠTAMPU POVODOM KRAJA GODINE

29. decembar 2011. Godine – Institucija Ombudsmana je održala konferenciju za štampu povodom kraja godine u kojoj je dat rezime i bilans rada za 2011 godinu. "KORAK BLIŽE GRAĐANINU" je bila moto koja je pratila rad i angažovanje Ombudsmana tokom 2011 godine, pružajuči usluge i mogučnosti koje ima institucija preko poseta po svim opštinama Kosova.


Ombudsman, Mr. Sami Kurteshi je izjavio da tokom 2011 godine broj slučajeva građana koji su kucali na vrata Institucije Ombudsmana je povečan. “ Povečanje pozitivno rešenih slučajeva za 15 % tokom 2010 upoređujuči sa 2009, dok ove godine još 10 % više upoređujuči sa 2010 godinom, je pokazatelj porasta poverenja prema Instituciji Ombudsmana” rekao je Ombudsman Kurteshi.
Slučajevi koji se adresiraju u Instituciji Ombudsmana su raznovrsni, dok oblasti u kojima se krše ljudska prava se tiču skoro svakog segmenta društva.
Institucija Ombudsmana je nastavila i produbila saradnju sa domačim institucijama na lokalnom i centralnom nivou, kao i saradnju sa civilnim društvom. Održana je serija okruglih stolova. Kao rezultat zajedničke posvečenosti svih strana i uz podršku OEBS-a, Institucija Ombudsmana je organizovala tri okuruglih stolova. Kroz zajedničko organizovanje sa OHCHR je obeležen Međunarodni dan ljudskih prava organizovanjem okruglog stola. Okrugli stol je organizova i povodom obeležavanja Međunarodnog dana lica sa ograničenim sposobnostima, kao i okrugli stol između Institucije Ombudsmana i medija u novembru ove godine, a koja je nudila mogučnost zajedničke diskusije na relaciji Institucija Ombudsmana – ljudska prava- mediji.
Potpisivanje memoranduma o saradnji između Institucije Ombudsmana OZLJPS i CRPT je označilo iniciranje jednog transparentonog i održivog mehanizma za monitorisanje mesta u kojima se drže lica koja su lišena slobode. Tkođe, radi če se na stvaranju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture ( MKPT).
Takođe, Institucija Ombudsmana je imala podršku i saradnju i od međunarodnih mahanizama i institucija, uključujuči zajednička anagažovanja na promovisanju i poštovanju ljudskih prava.
Takođe, posebna pažnja je data podizanju kapaciteta osoblja Institucije Ombudsmana, razmena iskustava i upoznavanju osoblja Institucije Ombudsmana sa najboljim evropskim praksama.
Takođe, Ombudsman Kurteshi je spomenuo i izazove kroz koje je prošla Institucija Ombudsmana tokom ove godine, kao što je nedostatak radnog prostora, ne odobravanje budžeta za angažovanje određenog broja profesionalnih radnika, smanjenje budžeta, pitanje plata zamenika Ombudsmana itd.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll