REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

22.8.2016

OMBUDSMAN JE OBJAVIO IZVEŠTAJ PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI. 425/2015 O NEDOSTATKU DELOTVORNIH PRAVNIH LEKOVA

Ombudsman Republike Kosovo objavio je danas Izveštaj o nedostatku delotvornih pravnih lekova, odnosno povrede prava lica sa ograničenim sposobnostima u vezi sa stalnim postupcima koje oni moraju da prate, ali bez meritorne odluke i bez odgovarajućeg sudskog razmatranja. Izveštaj je zasnovan na slučaju Ex-officio br. 425/2015, sumirajući sve žalbe iste prirode, koje se u izveštaju opisuju slučajom pod brojem A.196/16, protiv Osnovnog suda u Prištini i slučajm pod brojem A. 230/2016 protiv Departmana penzijske uprave Kosova, Ministarstva rada i socijalne zaštite.


Ombudsman na osnovu činjenica i okolnosti koje su opisane u izveštaju, smatra da odluke Žalbene komisije, kao drugi stepen u svim slučajevima potvrđuju odluke lekarske komisije MRSZ kao prvi stepen i pružaju pravne savete podnosiocima da nastave dalje sudskim postupcima u upravnim sporovima.


Ombudsman smatra da sudovi u nijednom od njihovih postupaka ne upuštaju se u primeni materijalnog prava pitanja. Ovaj defekat nastavlja i dalje da bude prisutan, jer u upravnim sporovima sudovi utvrđuju samo postupačne povrede u odlukama MRSZ. Ovo se smatra kao propust sudova da iskoriste mogučnost i pravnu nadležnost da se upravne odluke MRSZ razmatraju i u smislu merituma slučaja i ispravljaju povrede preinačenjem upravne odluke, u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima.


Ombudsman zaključuje da sudovi nakon odlučivanja u slučajevima u vremenskim rokovima više od 2 godine, vraćanjem predmeta organu uprave na ponovno razmatranje, obrazložavjući samo proceduralne povrede, doprineli su da presude budu neefikasne, pošto organ uprave ponovo donosi odbijajuću odluku za stranke i slučajevi se ponovo podnose sudu. Kao posledica toga, stranke stvaraju utisak da im je odlukom suda priznato pravo, ali ubrzo se razočaraju odlukom suda nakon ponovnog odbijanja od strane organa uprave, jer se njihov predmet vraća na ponovno razmatranje organu uprave i to stvara utisak pravne nesigurnosti i neefikasnih pravnih lekova.


Na osnovu ovih konstatacija, a u skladu sa članom 135, stav 3 Ustava Republike Kosovo i članom 16. stav 4. Zakona br. 05/L-019 o Ombudsmanu, Ombudsman preporučuje da:


Ministarstvo rada i socijalne zaštite, odnosno Departman penzijske uprave Kosova, Žalbena komisija:


· U saglasnosti sa nadležnostima i ovlašćenjima koja proizilaze iz zakona, tretira zahteve i žalbe lica sa ograničenim sposobnostima na osnovu podnetih dokaza o zdravstvenom stanju, i da posebno naredne odluke budu u skladu sa pravnim pogledom suda, ili u skladu sa napomenama suda. Presude suda da procene za donošenje pravedne odluke za stranke i da izbegavaju automatsko procesuiranje žalbi na osnovu ranijih odbijanja.


Sudski savet Kosova i Osnovni sud u Prištini, Departman za upravna pitanja:


· U saglasnosti sa nadležnostima i pravnim ovlašćenjima, da preduzima sve neophodne postupke da u tužbi upravnog spora osim postupačnih povreda da se odlučuje i u meritonom smislu slučaja, pošto u mnogim slučajevima odluka o postupačnim povredama strankama se ponovo odbija zahtev od strane upravnog organa.


· Tužbe za pokretanje upravnog spora u ovim slučajevima da se razmatraju u razumnom roku i bez odlaganja postupka, jer u mnogim slučajevima stranke gube pravo da ponovo podnose zahtev za penziju za lica sa ograničenim sposobnostima u skladu sa zakonom, 6 meseci nakon što organ uprave ne prihvata njihove zahteve dok se predmet ne reši u sudu.


Navedeni Izveštaj u kompletnom obliku, prosleđen je odgovornim organima, danas 22. avgusta 2016.godine. U skladu sa članom 132. stav 3. Ustava Republike Kosovo i članom 28. Zakona o Ombudsmanu br.05/L-019, Ombudsman očekuje da bude informisan pismeno o preduzetim postupcima, po ovom pitanju, u roku od trideset dana.


Izveštaj Ex-Officio br. 425/2015 o nedostatku delotvornih pravnih lekova, kao što je prosleđen nadležnim organima možete naći objavljenog na i zvaničnoj veb stranici IO (OVDE ). Isti je prosleđen takođe i svim medijima.


 


  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll