REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.11.2016

OMBUDSMAN JE DOČEKAO NA KURTUAZNI SUSRET AMBASADORA OEBS-A, MISIJE NA KOSOVU

Ombudsman, g. Hilmi Jashari sa svojim saradnicima primio je danas u kurtazni susret ambasadora OEBS-a, Misije na Kosovu, g-dina Jan Braathu, u pratnji g. Stivena Fenner, višeg pravnog savetnika.


Ombudsman je obavestio ambasadora Braathu o organizacionoj strukturi IO, i o radu i izazovima u funkciji ispunjenja misije i ustavne i zakonske obaveze koju ima. On je izrazio zahvalnost za kontinuiranu podršku koju je OEBS pružio ovoj instituciji, još od prvih dana osnivanja i funkcionisanja iste, ističući međusobnu saradnju koju su imali tokom godina.


Ambasador Braathu je izrazio zadovoljstvo zbog susreta i njegovu uvaženost za Ombudsmana, kao ključnu instituciju u rešavanju pritužbi, koja se u kontinuitetu treba podržati, u cilju zaštite prava i sloboda i izgradnje međuljudskog poverenja i jačanja demokratije.


Inaće OEBS sutra pokreće informativnu kampanju paketa zakona o ljudskim pravima, koja se takođe zalaže za ulogu Ombudsmana kao ključna institucija u sprovođenju tri zakona koji čine paket: Zakon o zaštiti od diskriminacije, Zakona o Ombudsmanu i Zakon o ravnopravnosti polova.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll