REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

14.11.2011

OMBUDSMAN DOČEKUJE DECU POVODOM OBLEŽAVANJA UNIVERSALNOG DANA DECE

Pozivaju sa deca sa celog Kosovo da dana 18 novembra 2011 posete glavnu kancelariju Institucije Ombudsmana (IO) radi neposrednog informisanja u vezi sa misijom Ombudsmana i radu koji se vrši za zaštitu i promovisanje dečijih prava.


Imajuči u vidu preporuku Generalne Skuštine Ujedinjenih Nacija od 1956. godine, 20. novembar svake kalendarike godine u mnogim zemljama sveta se obeležava kao Universalni dan dece s ciljem podsticanja bratstva i međusobnog razumevanja djece, kao i s ciljem promovisanja blagostanja dece.
S ciljem obeležavanja ovog dana, 18. novembra 2011. godine, deci sa celog Kosova se upučuje poziv da posete glavnu kancelariju Institucije Ombudsmana i da se sretnu sa Ombudsmanom i ostalim osobama zaposlenim u ovoj instituciji. Deca če se informisati o misiji Ombudsmana, kao i o radu koji se vrši s ciljem zaštite i promovisanja prava dece.
Takođe, 18. novembra 2011. godine, učenici predstavnici osnovnih škola Prištine na organizovan način če biti dočekani od strane Ombudsmana u glavnoj kancelariji Institucije Ombudsmana u Prištini.
Takođe, 14, 15,16 i 17 novembra Institucija Ombudsmana organizuje susrete sa učenicima šestih i sedmih razreda osnovnih škola u nekoliko sela opština regije Prizrena, Peči, Mitrovice i Gnjilana na osnovu sledečeg rasporeda:
14. novembra 2011. godine u selima Gjonaj i Malishevë opštine Prizren.
15. novembra 2011. godine u Prvom Tunelu i Shipolju, opština Mitrovica.
16. novembra 2011. godine u Vitomirici i Novom Selu, opština Peč.
17. novembra 2011. godine u Malishevë i Dobërqan, opština Gnjilane.
Tokom ovih susreta, predstavnici Institucije Ombudsmana če informistati decu u vezi mandata Institucije Ombudsmana, odnosno Grupe za dečja prava u zaštiti i promovisanju prava dece na Kosovu. Takođe če se razgovarati i o situaciji prava dece u školama i načinu adresiranja zabrinutosti i problema dece u školama. Tokom ovih susreta, takođe če se podeliti leci i posteri.
Objašnjenje: 20. novembra 1959. godine Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija je usvojila Deklaraciju o Pravima Deteta. Tkođe, 20 novembra 1989. godine Generalna Skupština je usvojila Konvenciju o Pravima Deteta. Od 1999. godine Universalni Dan Dece obeležava i godišnjicu dana kada je Generalna Skupština usvojila ove dokumente.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll