REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

10.10.2011

OKRUGLI STO SA TEMOM” MEĐUINSTITUCIONALNA SARADNJA NA ZAŠTITI I POŠTOVANJU LJUDSKIH PRAVA”

10.10.2011 – Regionalna kancelarija Ombudsmana ( IO) u Mitrovici, uz podršku OSBE-a na Kosovu, okupila je na zajednički okrugli sto koordinatore jedinica za ljudska prava u regionu Mitrovice, zvaničnike iz kancelaria za komuniciranje institucija na opštinskom nivou, kao i predstavnici NVO.

Okrugli sto sa temom: "Međujinstitucionalna saradnja na zaštiti i poštovanju ljudskih prava" imao je za cilj diskusiju o saradnji između institucija u oblasti zaštiti ljudskih prava, kao i način razmene informacija i iskustava koji institucije imaju u tom aspektu. Takođe je razgovarano i o posebnim slučajevima koji su tretirani u opštini Mitrovice i drugim opštinama u ovom regionu, kao i predstavljeni su i slučajevi koji zahtevaju tretiranje i zauzimanje Ombudsmana.

Na ovom okruglom stolu je izvršeno i jedna kratka prezentacija Godišnjeg izveštaja za 2010 godinu, koji pored informisanja o trenutnom stanju ljudskih prava na Kosovu, pruža i preporuke za javne institucije na Kosovu, uključujući ovde i institucije na lokalnom nivou.

Ovaj okrugli sto je održan u okviru kampanje OMBUDSMAN JEDAN KORAK BLIŽE GRAĐANINU, koja ima za cilj približavanje sa građanima, kao i jačanje saradnje IO-a sa lokalnim institucijama na Kosovu, na pružanju usluga građanima u nidi.

Tokom nedelje takvi okrugli stolovi održaće se i u Prizrenu, Gnjilane i Gračanici.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll