REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

02.11.2015

ODRŽANA JE RADIONICA O IZAZOVIMA I MOGUĆNOSTIMA SPROVOĐENJA ZAKONA O ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE

Danas je u Prištini održana radionica na temu “Sprovođenje Zakona o zaštiti od diskriminacije – Procedure i odgovorne vlasti - Ombudsman, Pravosuđe i drugi akteri – izazovi i mogučnosti”, koja je organizovana od strane Institucije Ombudsmana uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).


Kao mehanizam za tretiranje slučajeva koji se odnose na diskriminaciju, Ombudsman je zajedno sa glavnim predstavnicima pravosuđa diskutovao o izazovima i mogućnostima sprovođenja Zakona o zaštiti od diskriminacije i o postupcima i sankcijama tokom izrade predmeta sa osnovom diskriminacije.


Jula meseca ove godine, stupio je na snagu paket zakona o ljudskim pravima i slobodama, gde se uključuju i Zakon o Ombudsmanu, Zakon o ravnopravnosti polova i Zakon o zaštiti od diskriminacije, koji daju dodatna ovlašćenja i jačaju ulogu Ombudsmana, iznad zahtevima koje definiše i kojima obavezuje Osnovni zakon o Ombudsmanu.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll