REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

25.6.2012

ODRŽAN JE OKRUGLI STO“NACIONALNI MEHANIZMI ZA SPREĆAVANJE TORTURE-IZAZOVI I MOGUĆNOSTI”

5. jun 2012 – Institucija Ombudsmana (IO), i dve organizacije civilnog društva, Kosovski centar za rehabilitaciju preživelih protiv torture (KCRPT) I Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda (OZLJPS), uz podršku OSBE-a, organizovali su Okrugli sto “Nacionalni mehanizam za sprečavanje torture, izazovi i mogućnosti”.

Ovak Okrugli sto informativnog, senzibilizirajućeg i lobirajućeg karaktera je korespondovao sa Međunarodnim danom Ujedinjenih nacija na podršci žrtvama torture . takođe, ovaj sto je obeležio jednogodišnjicu potpisivanja Sporazuma o saradnji između IO-a, KCRPT-a i OZLJPS-a, kao zajedničko angažovanje u okviru Nacionalne kampanje protiv torture. Ovaj sporazum reguliše saradnju između straga potpisnica na zaštiti prava lica, predviđenih u Opcionalnom protokolu Konvencije protiv torture (OPCAT), u cilju stvaranja jednog zajedničkog Upravljajućeg Odbora, koji če se angažovati za stvaranje Nacionalnog sprečavajućeg mehanizma.
Na osnovu monitorisanja policijskim stanicama, centrima lišenja slobode, zatvorima i centrima, centrima kao što je onaj za mentalno zdravlje i dr, dorazi se do zaključka da postavlja potreba poboljšanja uslova po zatvorima i centrima za držanje, infrastrukture, treninga, pružanja usluga za zadržane osobe i dr., ali bila je zajednička konstatacija da je Kosovo zemlja gde nema torture.
Da se“niko ne podvrgava torturi, mizernog, neljudskog ili ponižavajućeg tretmana” garantoje Ustav Republike Kosova, kao i međunarodne konvencije i instrumenti, obuhvatajući ovde i Konvenciju protiv torture i drugog mizernog, neljudskog i ponižavajućeg tretmana, Dopunskog Protokola o sprovođenju ove Konvencije, kao i odgovarajućih minimalnih standarda OUN i Evropskih pravila o zatvorima.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll