REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

30.1.2012

ODRŽAN JE OKRUGLI STO “ SPROVOĐENJE ZAKONA O PRISTUPU U JAVNA DOKUMENTA”

30. januari 2012- Institucija Ombudsmana (IO) organizovala je Okrugli sto “Sprovođenje Zakona o pristupu u javna dokumenta.” Prisutni na ovom Stolu bili su predstavnici iz javnih institucija koje imaju značajnu ulogu na sprovođenju ovog zakona: poslanici iz Skupštine Republike Kosovo, predstavnici iz Kancelarije Premijera, Državna Agencija za zaštitu ličnih podataka, predstavnici OSBE-a kao i DFID/PAI. Takođe su bili pozvani i predstavnici nevladinih organizacija i medija, koji na neki način su promotori sprovođenja ZPJD-a.
Ombudsman, g. Sami Kurteshi , u njegovoj pozdravnoj reči za prisutne rekao je da pristup u javna dokumenta daje mogućnost građanima da budu učesnici u javnom životu, kao i čini da javne institucije polažu računa ispred njih. “ Slobodan tok informacija je značajno sredstvo da bi se izgradilo poverenje između institucija i građana, da bi se stvorila transparentnost postupaka, da bi takođe uticalo na efikasnost i efektivnost javne uprave” rekao je g. Kurteshi ovom prilikom.

Panelisti na ovom Stolu bili su: g. Sadri Ferati, poslanik u Skupštini Kosova, koji je deo Komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije , koja Komisija je vršila monitorisanje Zakona o pristupu u javna dokumenta; gđa Albulena Sylaj Zeqiri, odgovorni zvaničnik u Kancelariji za Komuniciranje u Uredu Premijera, g. Agron Demi iz Instituta GAP, gđa. Valdete Osmani iz ASNK, kao i g. Tafil Rrahmani iz IO , kao institucija koja prima žalbe građana nakon odbijanja ili negiranja prava na pristup dokumentima u javnim institucijama.

Identifikovanje izazova koji su proizašli u sprovođenju ovog zakona i preporuke koje bi unapredile pravo na pristup u javna dokumenta proizašle su tokom diskusije od strane prisutnih.
Preporuke proizašle sa ovog Okruglog stola plasiraće se na web stranici IO-a, kao i biće raspodeleni učesnicima Stola i odgovarajućim institucijama.

Pravo na pristup u informaciju i službena dokumenta je fundamentalno pravo čoveka, koje pored ostalog pomaže da građani budu upoznati i koriste i druga prava koja se direktno vezuju sa njihovim životom i njihovim blagostanjem.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll