REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

01.2.2013

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

Institucija Ombudsmana (IO) obaveštava da od 3 - 5 februara 2013, na Kosovu će predstojiti u jednoj službenoj poseti, Ombudsman Republike Albanije, g. Igli Totozani, u pridružbi njegovih saradnika I predstavnika civilnog društva.


Pitanja koja će se razmatrati tokom ove posete su:

Ø razmena iskustava i saradnja između dveju istih institucija
Ø Promovisanje ljudskih prava i praksa komuniciranja sa građanima
Ø saradnja sa medijima, civilnim društvom i međunarodnom zajednicom.
Ø Proces menadžiranja kalbi, posebni izveštaji i godičnji izveštaj.
Ø prostranjenost institucije putem regionalnih kancelaria i otvorenih dana.

Tokom ove posete, g. Totozani realizovaće mnogobrojne posete. U nastavku naći ćete raspored susreta:


nedelja, 3 februari 2013

U kasnim poslepodnevnim časovima dolazi delegacija iz Albanije.

Ponedeljak, 4 februari 2013

10:00 - 11:00 - g. Igli Totozani, Ombudsman Albanije, u pridružbi njegovih saradnika I predstavnika civilnog društva, biće dočekan od g. Sami Kurteshi, Ombudsman Kosova. Medije mogu da imaju snimak, dok nakon završetka susreta, oba Ombudsmana prononciraće se za medije.

12:00 - 13:30 – Radni ručak između delegacija obeju institucija i civilnog društva dveju zemalja.

14:00 - 15:00 - g. Igli Totozani susrešće se sa g. Rexhep Qosja, u prostorijama Albanološkog Instituta.

Utorak, 5 februari 2013

10:00 - 10:30 – Delegacije obeju zemalja susrešće se sa g. Jakup Krasniqi, Predsednik Skupštine Republike Kosovo. Susret će biti u Skupštini Kosova.

13:00 – 14:00 Poseta Prekazu.


Molim vas kontaktirajte me na tel. mob.: 044 827 844 za svaku eventualnu nejasnoću, ili ako kao medijum imate inetresovanje za intervju ili prononciranje g. Totozani tokom njegove posete kosovu.. Ostaje kao želhja Ombudsmana Albanije da se opredeli za koje medije i o kojim temama će imati mogućnost da govori.

Svakako, za svaku eventualnu promenu ili novost u agenda njegove posete obavestićemo vas unapred.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll