REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

31.5.2013

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

Dan dece obeležava se svake godine, 1. Juna, na razne načine, od mnogih zemalja sveta. Institucija Ombudsmana (IO) predvidela je niz aktivnosti da bi obeležila ovaj datum, koji je proglašen Međunarodni dan dece na Svetskoj konferenciji za zaštitu dece, 1925 godine, u Ženevi, Švajcarska. Tog dana, 54 zemalja učesnica usvojile su Ženevsku deklaraciju za zaštitu dece. Aktivnosti IO-a odvijaće se tokom subote, 1. Juna 2013. godine, prema dolje navedenom redosledu:

10:00-11:00 – Poseta Dečjem selu SOS Kinderdorf – Prishtinë
Medije moći će da prate posetu, poštujući kućni red sela
11:00-14:00 – Susreti sa decom na Trgu “Majka Tereza”
Susreti će se održati pod 2 šatora, koji će biti postavljeni na Glavnom trgu Prištine. G. Kurteshi I lično će se susresti sa decom I daće izjavu za medije u 12:00, ispred šatora IO-a postavljenih na trgu.
11:00-13:00 – Susret sa decom u Lapnaselo
U Lapnaselo postaviće se 1 šator. Tu, isto kao u Prištini, deca će moći da se susreću sa predstavnicima IO-a.
13:00-14:00 - Poseta maloletnicima u Korektivnom i pritvornom centru u Lipljane
Medije neće moći da prate posetu u ovom Centru, ali informacija o ovoj poseti biće deo saopštenja za medije, koja će se objaviti od strane IO, nakon zaključenja aktivnosti tokom tog dana.
Uopšteno, na hovim susretima deca će se informisati u vezi sa mandatom IO-a na zaštiti i promovisanju ljudskih prava, odnosno imaće mogućnost da budu saslušani od strane predstavnika IO-a.
Pozivate se da medijalno pokrivate organizovane aktivnosti od strane IO-a za ovaj dan. Dobrodošli!
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll