REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

28.12.2016

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture Ombudsmana je objavio Izveštaj o monitorisanju Pritvornog centra u Lipljanu

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NMPT) Ombudsmana je objavio danas Izveštaj sa preporukama o posetama 7. i 19. oktobra 2016.godine Pritvornom cenntru u Lipljanu (PCL) koji je prosleđen nadležnim organima.

PCL je izgrađen 2003. godine (u to vreme je bio pod upravom UNMIK-a), a septembra 2004. godine, zatvoren je zbog tehničkih razloga. Kasnije, isti je renoviran i otvoren oktobra 2006. godine, i od tog vremena radi pod upravom Ministarstva pravde, odnosno Centralne direkcije. U PCL smešteni su pritvorenici i mali broj osuđenih lica koja su smeštena u posebnom krilu.

NMPT u Izveštaju zaključuje da su uslovi u kojima su smešteni zatvorenici bili dobri, dok je u delovima PCL gde su smešteni pritvorenici, u nekim ćelijama bilo je vlage zbog kapanja vode i treba da se kreče, dok toaleti i kupatila su u dobrom stanju. Tokom posete nije primećena prenaseljenost u ćelijama, ni u slučaju osuđenih, ni pritvorenih lica. U vezi obaveštenja iz direkcije PCL da se planira zatvaranje ovog centra i da će se zatvorenici smestiti u novom objektu u Ajvaliji, NMPT će monitorisati situaciju i tražiti ažurirane informacije od strane nadležnih organa.

Izveštaj sadrži i specifične preporuke u pogledu hrane, kontakta sa spoljnim svetom, procedura prijema i procedura za podnošenje žalbi.

Što se tiče zdravstvene zaštite, NMPT podseća u izveštaju da je odgovornost za zdravstvenu zaštitu u popravnoj službi prešla od Ministarstva pravde na Ministarstvo zdravlja, jula meseca 2013.godine. Tokom posete utvrđeno je da prostorije u kojima se pružaju zdravstvene usluge nisu prikladne i da su male. Takođe, u izveštaju se uočava zabrinutost medicinskog osoblja zbog kašnjenja odgovora od sudova u slučajevima podnetih preporuka i zahteva sudu za dozvolu da se pritvorena i osuđena lica pošalju na lečenje van PCL. Isto tako, medicinsko osoblje i direkcija izrazili su zabrinutost zbog činjenice da se u PCL smeštaju i pritvorena lica sa mentalnim problemima zbog nedostatka prostora za smeštaj u Institutu za forenzičku psihijatriju, ili na neko drugo odgovarajuće mesto. NMPT Ombudsmana preporučuje da nadležni organi preduzimaju neophodne mere da se takva lica smeste u specijalnim ustanovama u skladu sa Evropskim Pravilima Zatvora usvojenim od strane Evropskog Saveta i Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija.

Takođe, NMPT preporučuje da relevantni autoriteti preduzimaju ozbiljne korake za omogućavanje takvih sistematskih kontrola, i kako bi se blagovremeno otkrile takve bolesti kod novo primljenih pritvorenih lica, da se istima vrše sveobuhvatne lekarske kontrole, i ohrabruje takav stav i praksu ne prisustvovanja službenika bezbednosti tokom pružanja zdravstvenih usluga.

NMPT pozdravlja stav direkcije PCL da se samopovređivanje ne smatra disciplinskim prekršajem, uzimajući u obzir da samopovređivanje nije uključeno u grupi disciplinskih prekršaja shodno članu 102 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Tokom posete ovog centra, NMPT nije primio nijednu žalbu od pritvorenih i osuđenih lica radi maltretiranja i prekomerne upotrebe sile od strane zatvorskih službenika ovog centra. Takođe, tokom posete monitoring ekipa nije primila nijednu žalbu protiv nasilja između lica smeštenih u centru, kako u delu gde su smeštena pritvorena lica, tako i u delu gde su smeštena osuđena lica. Međutim, tokom posete, nekoliko zatvorskih službenika izrazili su njihovo nezadovoljstvo u vezi sa radnim uslovima u opšte.

NMPT tvrdi da su tokom posete u PCL osoblje Popravne službe i osoblje Odeljenja za zdravstvo u zatvorima pružili monitoring ekipi punu saradnju.

Tokom posete NMPT u PCL, osoblje popravne službe i osoblje Zatvorske Zdravstvene Službe pružili su potpunu saradnju monitoring ekipi. Ekipa je bez zakašnjenja imala pristup svim posećenim mestima. Ekipi su obezbeđene sve potrebne informacije za obavljanje zadatka i omogućen im je razgovor sa zatvorenicima i pritvorenicima bez prisustva korektivnih službenika ili drugog osoblja.

NMPT Ombudsmana ovim Izveštajem je uputio konkretne preporuke Ministarstvu pravde, Popravnoj službi i Ministarstvu zdravlja.
Kompletan Izveštaj sa preporukama, o poseti PCL, za pristup javnosti nalazi na zvaničnom sajtu IO, i isti se dostavlja medijima.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll