REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

11.8.2008

Na međunarodni dan omladine, Ombudsman poziva na emancipaciju omladine Kosova

Omladina Kosova koja čini veliki procenat aktivne populacije (starosti od 15-35 godina), jedan od najvećih u Evropi, predstavlja veliki potencijal zemlje i ako vladini organi omladinu ne tretiraju na adekvatan način.
Evidenti problemi za veći deo omladine Kosova su nezaposlenost i nedostatak perspektive.Dosadašnji obrazovni sistem, naročito univerzitet, pored velikog broja privatnih univerziteta i bez ijednog opšteg plana kordiniranog za potrebe tr?išnog rada na Kosovu, uneo je još više zabune kod ombladine u smislu njihove perspektive na Kosovu.
Glavni pokazatelj za slab politički uticaj na Kosovu jeste mali procenat omladine u odlučujućim procesima i dr?avnoj organizaciji kao i u civilnom društvu. U toku procesa demokratije i zaštite ljudskih prava, Republika Kosova treba dokazati svoje interesovanje za napredak omladine kroz podr?avanje projekata i donošenja strateškog plana na lokalnom nivou, tako da bude u stanju da iskokoristi sna?an omladinski potencijal Kosova. Da bi se ovaj cilj postigao, nadle?ni organi traba da stvore otvorene i jednake mogućnosti za sve.
Međunarodni dan omladine priznat je od strane Ujedinjenih Nacija rezulucijom 54-120, 1999.godine,i ima za cilj da u celom svetu privuče pa?nju vlada u vezi problema mladih.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll