REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

06.7.2015

NOVI OBUDSMAN g. HILMI JASHARI JE PRIMIO DUŽNOST OMBUDSMANA

U sedištu IO-a danas je vršena primo-predaja dužnosti od strane dosadašnjeg Ombudmsana g. Sami Kurteshi, novom Ombudsmanu g. Hilmi Jashari, koji je upravo izabran za novog Ombudsmana. Nakon svečane ceremonije organizovane u Glavnoj kancelariji IO-a, g. Sami Kurteshi i g. Hilmi Jashari, su se obratili novinarima svojim izjavama.


U svom govoru, g. Sami Kurteshi, je rekao da je dobro što je Skupština već izabrala novog Ombudsmana, i izrazio zadovoljstvo što odlazi iz ove institucije koju ostavlja sa relativno sofisticiranim postupkom obrade predmeta, koji predstavljaju srž misije ove institucije, i istakao takođe da novog Ombudsmana očekuju novi izazovi, a među prvima, koji zahteva brzo rešavanje je pitanje obezbeđivanja jedne zgrade za IO, u skladu sa zahtevima za ostvarivanje misije koju snosi, sa jednostavnim pristupom za stranke, posebno za lica sa ograničenim sposobnostima.


Dok g. Hilmi Jashari je izjavio da se Ombudsman širom sveta smatra kao ključna institucija za razvoj demokratije jedne zemlje. Između ostalog, on je napomenuo i snažnu pravnu osnovu kao prioritet u jačanju uloge ove institucije u zemlji, i naglasio da će njegov rad imati dva glavna izazova: izgradnju poverenja javnosti u Instituciji Ombudsmana, i osnaživanje preporuka Ombudsmana, koje su razumljive u jednoj zemlji kao što je naša sa demokratijom u izgradnji. On je posebno istakao da će se fokusirati na unapređenju zvaničnih istraga, kako je propisano novim nedavno usvojenim Zakonom o Ombudsmanu, kao i drugim mogučnostima izveštavanja posebnih slučajeva.


 


Skupština Republike Kosova je na plenarnoj sednici održanoj 2. jula 2015. godine, većinom glasova izabrao g. Hilmi Jashari, za novog Ombudsmana.

  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll