REPUBLIKA KOSOVO

Ombudsman

Prijavi slučaj

Besplatan poziv

Vesti

Vesti

26.4.2013

Monitorisanje Korektivnog Centra u Dubravi

26. april 2013. – Institucija Ombudsmana (IO) u okviru ustavnog i zakonskog mandata ima za obavezu nadzor i zaštitu prava i sloboda pjedinaca od nezakonitih radnji ili neradnji javnih vlasti. Takođe, IO u sklopu svog rada i u cilju evitiranja slučajeva torture i neljudskog tretmana, kao i stvaranja neposrednog pristupa i komuniciranja sa licima lišenih slobode, vrši redovne posete u svim zatvorima i mestima gde su lica lišena slobode.

Sdruge strane, jeste Dodatni Protokol Međunarodne Konvencije o Sprečavanju Torture (OPCAT), koji predviđa stvaranje Nacionalnog Mehanizma za Sprečavanje Torture (NMST), preko koga se cilja realizovanje redovnih poseta u svim sredinama javnih institucija gde je ograničena sloboda pojedinca. Ovim se podrazumeva da će takve institucije kao zatvori, centri pritvora, policijske stranice, psihijatrijske bolnice i dr.biće stalni objekat inspekcije, u cilju poštovanja i stalnog poboljšanja standarda tretiranja pojedinaca u ovim sredinama.
U pravcu trasiranja puta za stvaranje NMST-a, maja meseca 2011 godine, IO je potpisala sporazum o saradnji sa Kosovskim centrom za rehabilitaciju preživelih od torture (KCRPT) i Odborom za zaštitu ljudskih prava i sloboda (KMDLNJ), gde je predviđeno stvaranje zajedničkog Upravnog odbora za monitorisanje. Ovaj Upravni odbor monitoriše na nezavisan način mesta gde se drže lica lišenih slobode. Jedna takva poseta realizovana je 26. aprila 2013, u Zatvoru Dubrava. Ovom prilikom inspektirana su mesta gde se zadržavaju lica lišena slobode, kao i higijenski uslovi, hrana i dr. Nalazi sa ovog monitorisanja prikupljeni su i na osnovu njih sačinjavaju se preporuke za Korektivnu službu Kosova i relevantne institucije.
  • Udeo

Kancelarije ombudsmana

Mitrovica
Peć
Priština
Đakovica
Gnjilane
Gračanica
Urosevac
Prizren

Regionalna kancelarija u Mitrovici

Tel:  
+383 (0) 28 530 138, Adresa:
Ulica “Afrim Zhitia”, bb. (Zgrada Penziona administracija Kosova) 3 Sprat, kancelarija br. 11 i 12 Rad sa strankama:
08:30 - 15:30
Podkancelarija, severna Mitrovica Tel:
+ 377 (0) 45 455 319
+ 381 (0) 63 817 44 79 Adresa:
Ul."Sami Frashëri" bb.
Bosnjačko naselje,
Zgrada KKA na severu Mitrovice

Regionalna kancelarija u Peći

Tel:  
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Ul. "Kraljica Teuta" Br.59, Zgrada Opštine, 3 sprat, br.3 Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Glavna kancelarija u Prištini

Besplatni poziv za stranke 
0800 15555
Tel: 
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789
Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa glavne kancelarije:
Institucija Ombudsmana
Ul. “MIGJENI”, br. 21 
10000 Priština, KOSOVO

Regionalna kancelarija u Đakovici

Tel:

+381 (0)390 327 698 Adresa:
Ul. "Ismail Qemaili"
(bivsa zgrada katastra)

Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gnjilanu

Tel: 
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Adem Jashari” Zgrada Opštine II Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Gračanici

Tel:           
+381 (0) 38 65 118
+377 (0) 44 367 719
+381 (0) 64 37 11 137

Adresa:
ul."Car Lazar" b.b.

Rad sa strankama:
 08:00 - 16:00

Tel: 
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Zgrada Opštine Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Regionalna kancelarija u Prizrenu

Tel: 
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Ul. Remzi Ademi bb, OSCE RC, Rad sa strankama:
08:00 - 16:00

Istraživanje

*no_active_poll